• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยไปทำงานไต้หวัน ค่าแรงกว่า 2 หมื่นบาท

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยไปทำงานไต้หวัน ค่าแรงกว่า 2 หมื่นบาท

          กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครชายไทยไปทำงานในไต้หวัน กับบริษัท Kingwhale Corporation ตำแหน่ง พนักงานผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 23,843 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้างงาน 1-3 ปี สมัครฟรีตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กันยายน 2561
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครพนักงานผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อไปทำงานที่ไต้หวันกับบริษัท Kingwhale Corporation ซึ่งประกอบกิจการสิ่งทอและฟอกย้อม จำนวน 10 อัตราและขึ้นบัญชีสำรองอีก จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 22,000 เหรียญไต้หวัน (TWD) หรือประมาณ 23,843 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 : 1TWD = 1.0838 บาท) คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 20-45 ปี วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป พ้นภาระการรับราชการทหาร สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่ยาว ไม่บอดสี สภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ระยะเวลาจ้างงาน 1-3 ปี การทำงานล่วงเวลาเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไต้หวัน คนหางานรับผิดชอบค่าอาหารและที่พัก เดือนละ 2,500 เหรียญไต้หวัน บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทำเรื่องเข้าไต้หวัน เมื่อทำงานครบ 30 วัน และค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งจัดอาหารว่างให้ฟรีช่วงทำงานล่วงเวลา หลักฐานการสมัครอย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 4.สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) 5.สำเนาวุฒิการศึกษา 6.หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร สมัครงานได้ด้วยตนเองพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2561 ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10
นายอนุรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Skype ในวันที่ 11 กันยายน 2561 และขอย้ำเตือนคนหางานว่าอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานได้ โดยต้องเสียค่าบริการต่างๆ เนื่องจากเป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งไปทำงานโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหากได้รับการคัดเลือกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น เช่น ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าวีซ่า ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร.02-245-1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน


ภาพ/ข่าว : รัตน์ ไบร์ท 20
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น