• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

“จากไร่มันสำปะหลัง:สู่ความภาคภูมิใจ AURA FARM แลนด์มาร์คเกษตรอีสาน”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“จากไร่มันสำปะหลัง:สู่ความภาคภูมิใจ AURA FARM แลนด์มาร์คเกษตรอีสาน”

   

๑๗ก.ย.๖๑ เวลา๐๘.๓๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวาง ให้การต้อนรับคณะทัวร์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นำโดยท่านผอ.อภิชาติ นาเลาห์ และคณะครูเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๑  ที่มาเยี่ยมชมAURA FARM สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้เชิงเกษตรรูปแบบใหม่ครบวงจร  อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
      ขอขอบคุณ คุณประเสริฐ โพธิ์ไพฑูรย์ เจ้าของ AURA FARM ที่อำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งครับ...
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น