• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

ของดีภาคอีสาน!!“จากไหมโบราณบ้านดงบัง:สู่ความภาคภูมิใจถนนสายวัฒนธรรมไหมมัดหมี่วิถีชุมชน” (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ของดีภาคอีสาน!!“จากไหมโบราณบ้านดงบัง:สู่ความภาคภูมิใจถนนสายวัฒนธรรมไหมมัดหมี่วิถีชุมชน” (มีคลิป)

   

๑๗ก.ย.๖๑ เวลา๑๓.๓๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอเขาสวนกวางและพี่น้องชาวบ้านดงบัง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะทัวร์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นำโดยท่านผอ.อภิชาติ นาเลาห์ และคณะครูเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๑  ที่มาเยี่ยมชมวัฒนธรรมการทอผ้าไหมโบราณ “ถนนสายวัฒนธรรมไหมมัดหมี่วิถีชุมชนดงบัง” พร้อมอุดหนุนผ้าไหมและสินค้าชุมชน
      ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นที่ให้โอกาสอำเภอเขาสวนกวางได้ต้อนรับและขอบคุณที่อุดหนุนผ้าไหม/สินค้าชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพหมู่บ้านให้เข้มแข็ง ซึ่งเป็นเส้นทางสู่เส้นชัยการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางไทยนิยม ยั่งยืนครับ....
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น