• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมเตรียมงานค่ายจิตอาสา ที่โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมเตรียมงานค่ายจิตอาสา ที่โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวาทิตร กุลแสนไชย ผอ.รร.บ้านห้วยยางสะอาด นายพิชัย มุมทอง วิศวกร ระดับ 10 ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายชลตะ มุมทอง ประธานกลุ่มต้นกล้าอาสาพัฒนาชุมชน พร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อดำเนินงานโครงการค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. ซึ่งคณะนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม ของฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาออกค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน และได้เลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ในการประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนและกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาดพร้อมคณะครูเป็นอย่างดี และได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินงานร่วมกับนักศึกษา พร้อมกันนี้ได้วางแผนดำเนินงานร่วมกัน วันที่ 1 กย.61 ไปศึกษาดูงานด้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ศูนย์เรียนบ้านนายบุญสี ศรีกุล บ้านห้วยทราย ม. 7 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น วันที่ 2 กย.61 เริ่มดำเนินงานที่โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด โดยมีนายบุญสี ศรีกุล เป็นวิทยากรกระบวนการในการประชุมในครั้งนี้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีความสมัครสมานสามัคคีของทุกฝ่ายจึงจะสำริศผลตามแบบปรัชญาเกษตรแบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น