• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรจัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแม่น้ำมูล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรจัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแม่น้ำมูล

          วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายดนุนันท์ ไชยทุม วิศวกร ระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร นำผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมกับเทศบาลตำบลกุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 2 ล้านตัว ลงแม่น้ำมูล เพื่อเสร้างการมีส่วนร่วม ในการอนุรัดษ์รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในลำน้ำมูล เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีนายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอพิบูลมังสาหาร , สถานศึกษา , ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลกุดชมภู ร่วมกิจกรรมฯ และกุ้งก้ามกรามบางส่วนนำลงเรือชาวประมง ไปปล่อยตามลุ่มน้ำบุ่งทาม ลำน้ำสาขาต่างๆ ของแม่น้ำมูล ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีอาชีพประมงพื้นบ้านสร้างรายได้ต่อไป ณ ท่าน้ำแก่งไก่เขี่ย เทศบาลกุดชมภู
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น