• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรร่วมพิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านโนนหินกอง

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรร่วมพิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านโนนหินกอง

         วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายดนุนันท์ ไชยทุม วิศวกร ระดับ 10 ทำการแทนกัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และนายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP VILLACE) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกลุ่มแพท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท้ายเขื่อนสิรินธร บ้านโนนหินกอง ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็น 1 ในหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ที่มีการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวในอนาคต และ กฟผ.เขื่อนสิรินธร เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำแพท่องเที่ยว 2 ลำ เมื่อปี 2556 จนปัจจุบันมีแพท่องเที่ยว ประมาณ 105 ลำ ไว้บริการนักท่องเที่ยวล่องแพท่องเที่ยวท้ายเขื่อนสิรินธร โดยมีนายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดฯ , นายอลงกรณ์ วรรณคำ ปลัดอาวุโสอำเภอสิรินธร กล่าวต้อนรับ , ส่วนราชการอำเภอสิรินธร , ผู้นำชุมชน-ราษฎร ตำบลนิคมลำโดมน้อย ร่วมกิจกรรม และมีสื่อมวลชนส่วนกลาง-ท้องถิ่น ร่วมถ่ายทำข่าวประชาสัมพันธ์ ณ ลานกิจกรรมแพท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านโนนหินกอง

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น