• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมกับเทศบาลตำบลฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ปลูกป่าต้นน้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ฯ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมกับเทศบาลตำบลฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ปลูกป่าต้นน้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายประสิทธิ์ อุปชิตร วิศวกร ระดับ 11 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) นายอุทาน พันโภคา หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา )กยอ-ฟ.)พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานเขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมปลูกป่าชุมชนสร้างป่าต้นน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ต้นยางนา จำนวน 3,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ป่าชุมชนบ้านหนองหินโงม ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยมีนายเชาวลิต เขตคาม นายกเทศมนตรีตำบลฝั่งแดง เป็นประธาน พร้อมประชาชนชุมชน ต.ฝั่งแดงเข้าร่วมงาน กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ.กับชุมชน


ภาพ/ข่าว
นายจีราวัฒน์ กมลศรีวิศาล
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น