• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2561

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2561

ในวันศุกร์ที่8 มิย.61 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2561 รอบลงพื้นที่ ได้ตรวจให้คะแนน ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำกลางขอนแก่น โดยมีนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายทุกภาคส่วน สื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายวีรชัย เพชรรัตน์ ผบ.รจก.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่และ สมาชิกชมรมฯให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมิณ ณ เรือนจำกลางขอนแก่น


ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
.............. ...... ..... ...... .................
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น