• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กอ.รมน.ขอนแก่น สนธิกำลังทุกภาคส่วนบุกสถานบริการไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กอ.รมน.ขอนแก่น สนธิกำลังทุกภาคส่วนบุกสถานบริการไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

วันที่ 08/06/61 เวลา 22.50 น. อำนวยการโดย พลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานปล่อยแถวชุดจัดระเบียบสังคม โดยมอบหมายปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง บูรณาการเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ทหาร ตำรวจ 
ปกครอง สมาชิก อส. สรรพสามิต และ สสอ.เมืองขอนแก่น ออกตรวจตราตามนโยบายจัดระเบียบสังคมสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการ บริเวณหลัง มข. ประกอบด้วยร้านมมาติหล้า ร้าน Play ground ร้าน Be To sit ร้านแอชเทค และร้านหลังมอ
คณะผู้ตรวจได้แนะให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดเฉพาะ
ให้กวดขันในเรื่อง
1. ห้ามผู่ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ เข้าใช้บริการ
2. ห้ามมิให้ผู้ใดพกพาอาวุธทุกชนิดเข้าไปในสถานประกอบ
3. ห้ามมั่วสุ่มเสพยาเสพติด ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
4. ห้ามมิให้สถานประกอบการจ้างแรงงานต่างชาติมาผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดตามกฎหมายแต่อย่างใดภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
............... ....... ....... ....... ...............
เกรัยงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น