• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP บ้านโนนหินกอง

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP บ้านโนนหินกอง

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร และนายพงษ์ศักดิ์ วิเศษหมื่น ช่างชำนาญการ ระดับ 4 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ของคณะทำงานติดตามสนับสนุน และการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ของกลุ่มแพท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลำโดมน้อย ท้ายเขื่อนสิรินธร บ้านโนนหินกอง ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฯ ของคณะทำงานฯ ในการวางแผนงานสนับสนุน ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village กลุ่มแพท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลำโดมน้อย ท้ายเขื่อนสิรินธร บ้านโนนหินกอง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการแพท่องเที่ยว ไม่ต่ำกว่า 100 ลำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสิรินธร โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดฯ , นายมงคล ปัตตา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานโครงการฯ และคณะทำงานฯ นำโดย นายสมศักดิ์ ไกรเดช พัฒนาการอำเภอสิรินธร , ส่วนราชการอำเภอสิรินธร , องค์การส่วนท้องถิ่น , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย , ผู้ประกอบการแพท่องเที่ยวท้ายเขื่อนสิรินธร และชาวบ้านโนนหินกอง ร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คนภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น