• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กฟผ.โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรประสานความร่วมมือกับสำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน กทม. พัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ชุมชนเขื่อนสิรินธร

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ.โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรประสานความร่วมมือกับสำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน กทม. พัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ชุมชนเขื่อนสิรินธร


นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ต้อนรับและประชุมหารือกับ คณะสำนักงานบริหารโครงการ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร และสำรวจขอใช้พื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR 2 และการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่อพยพของเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การศึกษาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน ของชุมชนในพื้นที่ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีนายวิทยา ยังมีสุข แกนนำชุมชน นำลงสำรวจในพื้นที่จริง
ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น