• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กอ.รมน.ขอนแก่น สนธิกำลังตรวจค้นยาเสพติตและสิ่งผิดกฎหมาย ท่าอากาศยานขอนแก่น ตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ปี 61

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กอ.รมน.ขอนแก่น สนธิกำลังตรวจค้นยาเสพติตและสิ่งผิดกฎหมาย ท่าอากาศยานขอนแก่น ตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ปี 61


เมื่อเวลา 06.30 น.ของวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขอนแก่น พลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น สนธิกำลังร่วม กอ.รมน.ขอนแก่น สำนักงาน ปปส.ภาค 4 ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมสุขนักตำรวจ เข้าตรวจค้น ท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อค้นหายาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมาย สืบเนื่องด้วยศูนนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.) กำหนดให้มีการปฎิบัติการตรวจค้นสิ่งผิดกฏหมาย ที่ ท่าอาอาศยานขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อสกัดกั้นและเฝ้าระวังการลักลอบขนส่งยาเสพติดและสิ่งของผิดกฏหมายตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 ของรัฐบาล และแผนการปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561ของจังหวีดขอนแก่น ซึ่งในการตรวจค้นในครั้งนี้ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่าไร


ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
............... ...... ...... ...... ...............
เกรียงไกร อนุรักษฺเจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น