• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

บุรีรัมย์ -เครือข่ายเกษตรอินดี้บุรีรัมย์รวมพลังจี้รัฐยกเลิกและจำกัดการใช้วัตถุอันตราย


สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

บุรีรัมย์ -เครือข่ายเกษตรอินดี้บุรีรัมย์รวมพลังจี้รัฐยกเลิกและจำกัดการใช้วัตถุอันตราย


เครือข่ายเกษตรอินดี้บุรีรัมย์ รวมพลังยื่นแถลงการณ์ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ยกเลิกและจำกัดการใช้วัตถุอันตราย เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน ชีวิตเกษตรกร
บุรีรัมย์ / วันที่ 5 มิ.ย.61 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์(เขากระโดง) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายตรัย อานประโคน ประธานเครือข่ายเกษตรอินดี้ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมตัวแทนกลุ่มเกษตรกร รวมกว่า 30 คน เดินทางมายื่นแถลงการณ์ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้พิจารณายกเลิกและจำกัดการใช้วัตถุอันตราย รวมทั้งเพื่อคัดค้านมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีมติไม่ยกเลิกการใช้ยากำจัดศัตรูพืช ประเภทพาราควอต, ไกลโฟเซต และคลอร์โพริฟอส ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันทางวิชาการ โดยมีนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนรับหนังสือ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
โดยข้อเรียกร้องและข้อเสนอของกลุ่ม ดังนี้การตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาการควบคุมวัตถุอันตรายฯ โดยแต่งตั้งตัวแทนจากกระทรวงเกษตรฯ และอดีตข้าราชการในกระทรวงนั้นถึง 4 คน และอีก 4 คน เลือกจากผู้แสดงจุดยืนสนับสนุนกระทรวงเกษตรฯ จากคณะกรรมการที่มีจำนวน 12 คน อนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ดังกล่าวเสนอใช้ข้อมูลเก่าล้าสมัย เพื่อโน้มน้าวให้มีการใช้สารพิษร้ายแรงดังกล่าวต่อไป โดยเพิกเฉยต่อข้อมูลเชิงประจักษ์และรายงานใหม่ๆ เป็นจำนวนมาก ดังที่เครือข่ายนักวิชาการจากหลายสถาบัน เช่น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และหมาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตรายอย่างน้อย 3 คน เกี่ยวข้องกับบริษัทค้าสารพิษอันตรายทั้ง 3 ชนิด เครือข่ายฯ จึงเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ต้องดำเนินการให้ มีการพิจารณาการยกเลิกและจำกัดการใช้สารพิษดังกล่าว โดยต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องเปิดเผยผลการศึกษาทั้งหมด เช่น ข้อวินิจฉัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผลการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตราย รวมทั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจต่อประชาชนและการตัดสินใจที่ไม่เป็นไปตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข และประชาคมของนักวิชาการจากหลายสถาบัน
ซึ่งได้แถลงอย่างเป็นทางการถึงพิษภัยร้ายแรงของสารพิษดังกล่าว เพื่อสนับสนุนข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 พ.ค.61 เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษอันตรายร้ายแรงจะใช้สิทธิพื้นฐานในการปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ประธานเครือข่ายเกษตรอินดี้จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ที่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรได้รวมตัวเข้ายื่นแถลงการณ์ผ่านจังหวัดในครั้งนี้ เพื่อแสดงพลังสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง รวมถึงเรียกร้องให้พิจารณายกเลิกและจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้บริโภค และเกษตรกรที่ต้องสัมผัสกับสารพิษดังกล่าวโดยตรง
ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับหนังสือ พร้อมรับฟังข้อเรียกร้อง เสนอแนะ และนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมส่งเรื่องนี้ให้กับรัฐบาลรับทราบ เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป.

ภาพ /ข่าว ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง / วันชัย ผิวอร่าม จ.บุรีรัมย์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)-----------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น