• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

บุรีรัมย์ - ตำรวจท่องเที่ยวอบรมอาสาฯดูแล และรองรับนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นพัฒนาศักยภาพเจ้าบ้านที่ดี (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

บุรีรัมย์ - ตำรวจท่องเที่ยวอบรมอาสาฯดูแล และรองรับนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นพัฒนาศักยภาพเจ้าบ้านที่ดี (มีคลิป)

ตำรวจท่องเที่ยว จัดอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างเครือข่ายประชาชนในท้องถิ่น ที่มีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน 8 จังหวัดอีสานใต้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัย และสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เตรียมพร้อมรับการแข่งขันโมโตจีพี
บุรีรัมย์ / เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก สร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในแหล่งชุมชน ซึ่งสถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 (นครราชสีมา) และสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 (อุบลราชธานี)จัดขึ้น เพื่อเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน ระหว่างชุมชนกับตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่ ในการสร้างเครือข่ายประชาชนในท้องถิ่น ที่มีแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน ได้รับรู้ถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน โดยมีอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวจาก 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ รวมกว่า 500 คนเข้าร่วม ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเทพนคร ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ทั้งนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านต่างๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้งตำรวจท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ และการเสริมสร้างทักษะความรู้ ด้านภาษาในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้กับอาสาสมัคร จากวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ
พ.ต.อ.เจษฎา สวยสม รอง ผบก.ทท.2 กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย เพราะในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ด้านท่องเที่ยวในมิติต่างๆ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มีภารกิจในการดูแลรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนให้บริการนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของอาสาสมัคร เครือข่ายช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวก และให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งฟื้นฟูการท่องเที่ยว ให้เติบโตและยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
พ.ต.อ.เจษฎา กล่าวอีกว่านอกจากนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาชมการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ทางเรียบ โมโตจีพี ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เวอร์กิต จ.บุรีรัมย์ นี้ด้วย.

ภาพ/ข่าว ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง / วันชัย ผิวอร่าม จ.บรีรัมย์ 
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น