• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วัดถ้ำผาเกิ้ง!!ความศรัทธาและความอัศจรรย์ที่น่าค้นหา (มีคลิป)

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

วัดถ้ำผาเกิ้ง!!ความศรัทธาและความอัศจรรย์ที่น่าค้นหา (มีคลิป)

                วันนี้ทีมข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ (สื่อออนไลน์) จะพาท่านผู้ชมมาพบกับความศรัทธาและความอัศจรรย์ที่น่าค้นหาของ วัดถ้ำผาเกิ้ง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น เราไปพบกับบรรยากาศสุดน่าทึ่งได้เลยนะครับ
รูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ด้านหน้าพระมหาวิหารประทานพร พระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร ท่านเล่าว่า สถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นวังพญานาค จึงต้องสร้างสัญลักษณ์ให้เทวดาเหล่านาค โดยได้ไปเห็นต้นแบบของพญานาคมาจากจังหวัดมุกดาหาร ที่ปั้นไว้ริมแม่น้ำโขง ซึ่งดูคล้ายพญานาคที่มีชีวิตจริงมาก เมื่อสอบถามหาผู้ที่ปั้นพญานาคก็ได้ความว่าผู้ปั้นเสียชีวิตแล้ว แต่ก็ได้รับทราบว่ายังมีน้องชายอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ปั้นพญานาคร่วมกันยังมีชีวิตอยู่จึงได้ติดตามหาจนพบ แต่เมื่อพบช่างปั้นแล้ว จึงได้ทราบว่ายังจะมาสร้างให้ไม่ได้ จนกว่าจะมีการทำพิธีตรวจสอบว่าสถานที่ซึ่งจะสร้างพญานาครูปแบบนี้นั้น จะต้องเป็นสถานที่เหมาะสม เพราะพญานาครูปแบบนี้ได้ถูกกำหนดว่า
“ในปฐพีนี้ (บนพื้นโลก) จะถูกสร้างได้เพียง ๙ แห่งเท่านั้น”
และเมื่อมาทำพิธีตรวจสอบดูแล้วพบว่าวัดถ้ำผาเกิ้งเป็นสถานที่ซึ่งถูกกำหนดไว้เป็นแห่งลำดับที่ ๓ ในทั้งหมด ๙ แห่ง ซึ่งถูกจัดให้เป็น “ธาตุดิน” ของจำนวนที่จะสร้างพญานาคทั้งหมด
หลังจากนั้นไม่นานได้มีราชองครักษ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คือ พันตำรวจเอก สมเดช ตั้งจิตรนุสรณ์ (รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง) ได้เข้ากราบนมัสการพระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร และต่อมาไม่นาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ประทานลูกแก้วผ่านราชองครักษ์ มายังวัดถ้ำผาเกิ้ง เพื่อนำมาใส่เป็นแก้วตาของพญานาคที่ได้สร้างขึ้นในสถานที่แห่งนี้
พระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร เคยเล่าว่า
“สถานที่ ที่พวกเรากำลังสร้างพระพุทธรูปใหญ่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตอนเรามาอยู่ใหม่ๆ เราเคยได้ยินเสียงพญานาคร้องขึ้นสามครั้ง เสียงร้องนั้นดังสะเทือนจนแผ่นหินที่นั่งกันอยู่สะเทือนเลื่อนลั่น อันนี้ไม่ได้ยินแต่เรา โยมที่มาบำเพ็ญที่วัดเค้าก็ได้ยินเหมือนกัน พากันแตกตื่นกัน เราก็เลยคิดในใจว่า ต่อไปสถานที่แห่งนี้คงจะต้องเจริญรุ่งเรืองในทางพุทธศาสนาอย่างแน่นอนทีเดียว” ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้พระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร ได้สร้างรูปปั้นพญานาคไว้ ณ สถานที่แห่งนี้ด้วย
นับถึงบัดนี้รวมเป็นระยะเวลา ๕ ปี ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างมหาวิหารและพระพุทธรูปใหญ่แห่งนี้ โดยได้ใช้ปัจจัยในการก่อสร้างไปมากกว่า ๘๐ ล้านบาท ซึ่งได้รับศรัทธาจากญาติโยมทั้งแรงกายและปัจจัยต่างๆ ทั้งทางใกล้และทางไกลจากทุกสารทิศทั่วประเทศ ซึ่งการสร้างถาวรวัตถุทางพุทธศาสนาครั้งนี้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้แล้ว
นอกจากนี้วัดถ้ำผาเกิ้งยังได้มีการสร้างสิ่งที่จำเป็นในการเป็นอยู่ของพระภิกษุ สามเณร และผู้ที่มาบำเพ็ญจิตภาวนา อาทิ
                         
การสร้างแหล่งกำเนิดพลังงานแผงเซลรับแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)
แต่เดิมวัดถ้ำผาเกิ้งไม่มีไฟฟ้า แต่ได้มีความเห็นว่าเมื่อพระมหาวิหารประทานพรสร้างเสร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแหล่งพลังงานเพื่อจะเป็นแหล่งกำเนิดของแสงสว่าง และสำรองเป็นพลังงานใช้ในด้านอื่น เช่น การกระจายเสียงในการแสดงธรรมเทศนา การปั๊มน้ำของโรงกรองน้ำแร่ธรรมชาติ
และเนื่องจากวัดถ้ำผาเกิ้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่หาได้อย่างยิ่งในปัจจุบัน พระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาเกิ้ง จึงมีดำริให้การสร้างแหล่งกำเนิดพลังงานนั้น จะต้องนำมาใช้เฉพาะในเรื่องของแสงสว่างในสถานที่จำเป็น และสำรองเป็นพลังงานที่จะใช้ในด้านอื่นๆ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
การสร้างโรงผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ (น้ำจากใต้ชั้นหินลึก)
เนื่องจากวัดถ้ำผาเกิ้งเป็นพุทธอุทยานในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง ซึ่งไม่มีน้ำประปาในเขตวัด ในแต่ละปีทางวัดจะต้องจัดเก็บน้ำจากน้ำฝนไว้ในสระน้ำของวัด บางปีก็ได้มาก บางปีก็ได้น้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนของแต่ละปี ถ้าปีไหนน้ำฝนน้อยก็จะทำให้วัดขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เป็นเหตุให้ภิกษุ สามเณร และผู้มาบำเพ็ญภาวนา ได้รับความลำบากในการไม่มีน้ำใช้สอยในกิจต่างๆ
พระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร จึงมีดำริให้นำผู้เชี่ยวชาญแหล่งน้ำใต้ชั้นหิน มาทำการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลภายในบริเวณเขตวัดถ้ำผาเกิ้ง ซึ่งปรากฏว่าเมื่อทำการสำรวจพบว่ามีแหล่งน้ำบาดาลใต้ชั้นหินลึก จึงได้ดำเนินการขุดเจาะแท่นบาดาลลงไปลึกประมาณ ๑๐๐ เมตร พบว่ามีแหล่งน้ำใต้ชั้นหินเป็นปริมาณมาก พร้อมกับนำตัวอย่างน้ำที่ได้ไปตรวจสอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ พบว่าน้ำใต้ชั้นหินลึกดังกล่าวมีคุณสมบัติของแร่ธาตุต่างๆหลายชนิดเหมาะสมที่นำมาทำเป็น “น้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อใช้ในการบริโภคและอุปโภคภายในวัดเป็นอย่างยิ่ง
การก่อสร้างถาวรวัตถุที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ถือได้ว่าเป็นการรวมแรงกายแรงใจ และแรงศรัทธาอันบริสุทธิ์ของชาวบ้านโคกหนองขามและหมู่บ้านใกล้เคียง ตลอดจนศรัทธาจากคณะลูกศิษย์ของพระอาจารย์สุบรรณ์ สิริธโร จากทั่วทุกสารทิศทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ประเทศลาว เป็นต้น ตลอดถึงส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งอำเภอเวียงเก่า และอำเภอภูเวียง และภายในจังหวัดขอนแก่นที่ให้การสนับสนุนด้วยความศรัทธา เพื่อฝากฝังไว้ซึ่งถาวรวัตถุเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมและเพื่อสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาต่อไปสะใบแพร พื้นแสน
เลขาธิการสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คลิปวีดีโอ

วัดถ้ำผาเกิ้ง!!ความศรัทธาและความอัศจรรย์ที่น่าค้นหา (มีคลิป)-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น