• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผู้ว่าฯ สระแก้ว เปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม ฯ แก่บุคลากร สนง.ที่ดิน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้ว่าฯ สระแก้ว เปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม ฯ แก่บุคลากร สนง.ที่ดิน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต แก่บุคลากรในสังกัดที่ดินจังหวัดสระแก้ว ณ โรงแรม ธนาสิริ โฮเด็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
นายสมชาย ยิ้มประเสริฐ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานว่า สนง.ที่ดินจังหวัดสระแก้ว ได้จัดโครงการอบรมในโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และยกระดับจิตใจของบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งหลังจากการเปิดนายพรพจน์ เพ็ญพาส ได้บรรยายหลักการทำงานของข้าราชการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ และวิทยากรหลักหลายท่าน เช่น นายสุรพล เจริญภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว นายวัชระ มาลัยมาตร และพระครูศรีรัตน์สรกิจ เจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในสังกัด สนง.ที่ดิน สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน ด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตในองค์กร


        ภาพ/ข่าว โดย 
ภัทรพล มานะสร้าง
เจ้าของ/บรรณาธิการ นสพ.
พลังประชารัฐ รายงาน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น