• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กฟผ.เขื่อนปากมูล ระบายผักตบชวาหน้าเขื่อนปากมูล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ.เขื่อนปากมูล ระบายผักตบชวาหน้าเขื่อนปากมูล

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.14 น.- 10.32 น. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ได้ทำการยกบานประตูระบายน้ำ (Spillway Gate) บานที่ 7 เขื่อนปากมูล เพื่อทำการระบายผักตบชวาที่สะสมหน้าเขื่อนปากมูล ลงสู่ท้ายน้ำเป็นครั้งที่ 4 ในรอบ 2 เดือน เนื่องจากมีผักตบชวาที่ไหลมาจากเหนือน้ำและลำน้ำสาขามาสะสมหน้าเขื่อน ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ และการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ ซึ่งครั้งนี้สามารถระบายผักตบชวาได้กว่า 95% ของจำนวนผักตบชวาที่สะสมหน้าเขื่อน ทั้งนี้ ก่อนทำการระบายผักตบชวา กฟผ.ได้มีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ในพื้นที่ เพื่อให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า 3 วัน เพื่อป้องกันทรัพย์สินที่อยู่ติดลำน้ำไม่ให้เกิดความเสียหาย.

ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น