• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สมาคมคุ้มครองสิทธิฯ และสมาพันธ์สื่อมวลชนสระแก้ว ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ผู้ประสบวาตภัย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

สมาคมคุ้มครองสิทธิฯ และสมาพันธ์สื่อมวลชนสระแก้ว ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ผู้ประสบวาตภัย

วันนี้ที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น.นายสมชาย แก้วสุทธิ นายกสมาคมองค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ภาคประชาชน) ร่วมกับนายภ้ทรพล มานะสร้าง ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนสระแก้ว นายธีระ อำพันธ์สง่าวงค์ ที่ปรึกษา และนายสมศักดิ์ ปัญญาสัย เลขาฯ ลงพื้นที่มอบสิ่งของแก่นายสมชาย พวงธนสาร บ้านเลขที่ 100 ม.3 ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ สระแก้ว ประกอบด้วยขาวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ของอื่น และได้มอบเงิน จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น และเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อน
เนื่องจากนายสมชาย พวงธนสาร ได้กล่าวกับทีมข่าวว่า ตั้งเกิดพายุฝนพัดหลังคาเปิด ยังไท้มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือ ครั้งแรกมีผู้ใหญ่บ้าน และ อบต.ในพื้นที่มาดู และถ่ายรูปไปแล้ว เงียบเลย จากนั้นมีหน่วยงานทหารจาก มทบ. 19 เข้าดูแล แต่ไท่ได้ทำอะไร เนื่องจากรองบประมาณจากปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดวาตภัยผ่านมาสองอาทิตย์ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝนตกตลอด ทำให้เกิดฝนรั่วเปือกที่นอน ต้องขยับหนีฝนตลอด ทั้งกลางวันและกลางคืน
                          


ขณะนี้ได้ประสานงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานกาชาดจังหวัดฯ ซึ่งคาดว่าน่าลงพื้นที่เยี่ยมได้ในวันอังคารที่ 29 พย.
โดยเฉพาะนายสมชาย เป็นคนพิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ มีลูกสาวหนึ่งคนก็ออกไปทำงานไม่กลับบ้าน นายสมชายอยู่บ้านคนเดียว จึงขอวอนความเมตตาผู้ใจบุญช่วยเหลือต่อไป
ภัทรพล มานะสร้าง
เจ้าของ/บรรณาธิการ นสพ.
พลังประชารัฐ รายงาน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น