• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) ประชุมและติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ธนาคารน้ำใต้ดินบ้านโนนสำราญ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) ประชุมและติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ธนาคารน้ำใต้ดินบ้านโนนสำราญ

วันที 28/พค./2561 นายวรวิทย์ รวีนิภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) นายชาญณรงค์ จันทมงคล (ช.อฟอ-ป.) และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน อฟอ. (คณะกรรมการตรวจรับโครงการฯ) ร่วมประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการน้ำใต้ดินอย่าง
ยั่งยืน บ้านโนนสำราญ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ตามแนวทางศาสตร์พระราชา โครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล นำเสนอโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับนักวิชาการ/คณาจารย์ จากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ เช่นม.เกษตรศาสตร์/ม.ขอนแก่น/ม.อุบลราชธานี และสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ณ ห้องประชุมแซน้อย 1 เขื่อนสิรินธร
จากนั้น ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.) และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน อฟอ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการขุดบ่อพักน้ำ/บ่อเก็บกักน้ำ/บ่อเติมน้ำใต้ดิน เพื่อนำมาพิจารณา
ความเหมาะสม ถูกต้อง ในการตรวจรับ-ตรวจจ่ายโครงการฯ งวดที่ 2 ณ บริเวณพื้นที่โครงการฯ บ้านโนนสำราญ
ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น