• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รองผอ.รมน.ขอนแก่น ร่วมกับภาครัฐและเอกชนเข้าตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รองผอ.รมน.ขอนแก่น ร่วมกับภาครัฐและเอกชนเข้าตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมดำเนินการเข้าตรวจสอบสถานที่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบลูกเสือ- เนตนารี และเครื่องแบบยุวกาชาด ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อ


รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และค่าบริการอย่างชัดเจน รวมทั้งกำชับให้คิดค่าสินค้าให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้า สูงเกินสมควร รวมทั้งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ผลการปฏิบัติเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือ จากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี
ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ที่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น