• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รองผอ.รมน.ขอนแก่น ติดตามความคืบหน้า กรณีร้องเรียนสถานประกอบการ เพื่อตรวจสอบการดำเนินการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบกับประชาชน

สยามไทยแลนด์ นวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่วสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รองผอ.รมน.ขอนแก่น ติดตามความคืบหน้า กรณีร้องเรียนสถานประกอบการ เพื่อตรวจสอบการดำเนินการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบกับประชาชน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคมำ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) เข้าร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้า การดำเนินการแก้ไขปัญหา กรณีร้องเรียนสถานประกอบกิจการฟาร์มสุกร ประเวชฟาร์ม เพื่อตรวจสอบรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบกับประชาชน พร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมี พล.ท.เดชอุดม นิชรัตน์ รอง ผอ.รมน.ภาค ๒ (๑) เป็นประธานการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทสจ.ข.ก., นอภ.บ้านไผ่, ผู้แทนปศุสัตว์ จว.ข.ก., นายก อบต.บ้านลาน, ผู้แทน สภ.บ้านไผ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
จากนั้นได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานประกอบกิจการฟาร์มสุกร ประเวชฟาร์ม โดยพบว่า อบต.บ้านลาน ได้มีคำสั่งให้ “ประเวชฟาร์ม” หยุดกิจการชั่วคราวจนกว่า จะมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ยังมีการฝ่าฝืนคำสั่งและดำเนินกิจการ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดที่เป็นปัญหาคือบ่อบำบัดบ่อที่ ๖ ยังมีนำซึมออก มานอกบ่อ ประกอบกับเมื่อมีฝนตกจะ
ทำให้น้ำในบ่อไหลออกมานอกฟาร์มฯ โดยมิได้มีการป้องกันแต่อย่างใดต่อเรื่องดังกล่าว รอง ผอ.รมน.ภาค ๒ (๑) ได้กำชับให้ทางสถานประกอบกิจการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน โดยในขั้นต้นทาง กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ได้กำหนดนัดหมาย ให้ผู้ประกอบกิจการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๑ ณ ศูนย์ดำรงธรรม จว.ข.ก. เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป
ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น