• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธร ร่วมกับอำเภอสิรินธร จัดอบรมให้กับชุมชนที่อยู่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริธร

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธร ร่วมกับอำเภอสิรินธร จัดอบรมให้กับชุมชนที่อยู่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริธร


เมื่อ 10-11 /พ.ค./2561 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร จัดโครงการ "อบรมการเลี้ยงปลา-เลี้ยงกบ ชุมชนรอบเขื่อนสิรินธร" จำนวน 60 คน โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานเปิดโครงการฯ และวิทยากรอบรมให้ความรู้โดย 
อาจารย์ประชิต หล้าแหล่ง , อาจารย์จารีย์ ละดาดก สาขาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี และนายธาดา จันทรุเบกขา วิทยากรพิเศษให้ความรู้การปลูกกล้วยคาเวนดิชเพื่อการส่งออก และนำผู้อบรมฯ ศึกษาดูงานศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิรินธร สาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน , ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา , มอบลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 / หน่อกล้วยน้ำว้าพันธุ์สิรินธร ให้ผู้อบรมฯ และร่วมรับ


มอบพันธ์ไก่ดำภูพาน 5 คู่ , ไก่ประดู่หางดำ 5 คู่ และหมูป่า 2 ตัว เพื่อเลี้ยงสาธิตขยายพันธุ์สู่ชุมชน ที่ศูนย์เรียนรู้เขื่อนสิรินธรโมเดล พื้นที่ 15 ไร่ จากกำนันเสริม อุปมัย ประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริภูพานเฉลิมพระเกียรติ ต.กันทรารมณ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
หัวหน้างานประชาสัมพันธุ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนสิรินธร
นายบุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น