• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บุรีรัมย์ มอบเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ให้ร้านค้าเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ 2

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

บุรีรัมย์ มอบเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ให้ร้านค้าเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ 2

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการมอบเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ตามโครงการธงฟ้าประชารัฐในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ แก่ร้านค้าปลีกรอบที่ 2 เพิ่มอีกจำนวน 320 ร้านค้า เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำไปซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้อย่างทั่วถึงเพียงพอต่อจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งเพิ่มรายได้การจำหน่ายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีก นอกจากนั้นแล้วยังได้อบรมสาธิตการใช้งาน การชี้แจงหลักเกณฑ์การโอนเงิน และชี้แจงแนวทางปฏิบัติของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐตามประกาศของกรมการค้าภายใน
                         
สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์มีร้านค้าแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการจำนวน 818 ร้านค้า สามามรถติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์(EDC) และพร้อมให้บริการแล้วจำนวน 387 ร้านค้า และในรอบที่ 2 ได้
มีการมอบอีกจำนวน 320 ร้านค้า จะทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนผู้มีรายได้น้อย มีทางเลือกในการซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมกระจายครอบคลุมพื้นที่ต่างๆมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านค้าชุมชนขนาดเล็ก รวมถึงร้านโชห่วยมีโอกาสจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น
ภาพ/ข่าว ธีรยุทธ์ ชำนาญกอง / วันชัย ผิวอร่าม จ.บุรีรัมย์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น