• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผอ.กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการ อพ.สธ.-กฟผ.ครั้งที่ 5

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ผอ.กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการ อพ.สธ.-กฟผ.ครั้งที่ 5

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จ.ปทุมธานี นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พร้อมด้วยนายวรวิทย์ รวีนิภาพงษ์ ผู้อำนวยโรงไฟฟ้า
พลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ นายกนก ตั้งพูลผลวนิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – บริหาร และคณะผู้บริหาร อฟอ.ตรวจเยี่ยมบูธนิทรรศการ อพ.สธ.-กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนน้ำพุง และโรงไฟฟ้าลำตะคลองชลภาวัฒนา 
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2561
                         
ภาพ/ข่าว
นส.จิราธร สีสังข์
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 4
แผนกประชาสัมพันธุ์และชุมชนสัมพันธุ์ เขื่อนอุบลรัตน์
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น