• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คณะผู้บริหาร กฟผ. ระดับ 11 ศึกษาดูงาน "โครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล"

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คณะผู้บริหาร กฟผ. ระดับ 11 ศึกษาดูงาน "โครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกร ระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร, นายนที ศรีสมรรถการ (หัวหน้างาน ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนสิรินธร) และผู้ปฎิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับและนำคณะผู้บริหาร กฟผ. ระดับ 11 ศึกษาดูงานจากการดำเนินงานขับเคลื่อน "โครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล" ในการพัฒนา/ส่งเสริมอาชีพชุมชนรอบเขื่อนสิรินธรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยลงพื้นที่ดูงาน

1.บ้านพักนายวิชัย วงษาชัย ผู้นำกลุ่มผู้เสียสละอพยพย้ายถิ่นฐานจากการสร้างเขื่อนสิรินธร บ้านโนนจันทร์ ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหารจ.อุบลราชธานี ที่มีการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง และได้รับการสนับสนุนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ ได้แก่ เครื่องอบแห้งข้าวเปลือก และคอนโดเลี้ยงกบ จาก กฟผ.เขื่อนสิรินธร 
2. ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีฯ บ้านพักนายเส็ง ธรรมวิจิตร ชาวบ้านห้วยแดง ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ที่มีการดำเนินกิจกรรมสวนมะนาวเป็นพืชหลัก , ปลูกพืชแบบผสมผสานหลายชนิด , เลี้ยงสัตว์ หมู/เป็ด/ไก่ , เลี้ยงปลา/กบ/ตะพาบน้ำ , ไส้เดือน (ทำปุ๋ยดิน) และการรักษาสิ่งแวดล้อม จากจุลินทรีย์ EM. ตามแนวทางโครงการชีววิถีฯ กฟผ.ตลอดจนต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ และรับซื้อผลิตผล
การเกษตรจากชุมชน นำไปจำหน่ายตลาดกลาง อ.สิรินธร และเป็นวิทยากร / แหล่งเรียนรู้ รับคณะต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน มาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
                          
ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น