• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ. มงคล เหมพลชม หน.ฝ่ายนโยบายแผนฯ กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. และกำลังพล ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ประจำปี๒๕๖๑ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ,ข้าราชการทุกหน่วยงาน, นักเรียน, จิตอาสา และประชาชนร่วมในพิธีครั้งนี้จำนวนมาก ณ บึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น