• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือภาคีเครือข่าย 13 แห่งผลักดันพะเยาเมืองแห่งมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือภาคีเครือข่าย 13 แห่งผลักดันพะเยาเมืองแห่งมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ภาคีเครือข่าย ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาทักษะฝีมือ สู่พะเยาเมืองแห่งมาตรฐานฝีมือแรงงาน” ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา วิทยาลัยเทคโนโลยีแปซิฟิค วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา บ้านรักษ์สมุนไพรพะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัดอู่วีไอพีพะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางศิริชัย สาขาพะเยา (อีซูซุพะเยา) และบริษัท โตโยต้าพะเยา (1994) จำกัด รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นเครือข่ายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนิสิต นักศึกษา พนักงานและบุคลากรภายในหน่วยงานหรือองค์กรของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาแต่อย่างใด จึงส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง 7 แห่งในสาขาที่วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะได้รับทั้งหนังสือรับรองการผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ควบคู่กับวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ด้วย
​นอกจากนี้ ภาคีเครือข่ายยังได้ร่วมมือกันส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงาน หรือองค์กรผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในระดับที่สูงยิ่งขึ้น และเข้ารับการอบรมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมุ่งมั่นสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการในจังหวัดพะเยามีพนักงานที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมากกว่าร้อยละ 10 ของพนักงานทั้งหมด และได้รับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้มากที่สุด

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยายังได้มอบดาวเงินหกแฉกมาตรฐานฝีมือให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 จำนวน 185 คน ใน 13 สาขา เช่น สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ในบ้านขนาดเล็ก ช่างเจียระไนพลอย ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน พนักงานนวดไทย ผู้ประกอบอาหารไทย เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีช่างผู้พิการที่มุมานะพัฒนาทักษะฝีมือของตน จนสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างก่ออิฐ และช่างฉาบปูน ระดับ 1 เข้าร่วมรับดาวเงินหกแฉกมาตรฐานฝีมือในวันนี้ด้วย
​นายเสริมสกุล พจนาการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้ผลักดันการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสาขาที่ได้รับการประกาศค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยาวันละ 315 บาท แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนสำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมีจำกัด จึงจำเป็นต้องใช้กลไกการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับนิสิต นักศึกษา พนักงาน และบุคลากรของตนเอง โดยเข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายได้มุ่งมั่นร่วมมือกันผลักดันให้เกิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งขาติในจังหวัดพะเยา ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากลงนามในวันนี้ ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดพะเยา มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพียง 2 แห่งเท่านั้น คือ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา ซึ่งแต่ละแห่งมีเพียงสาขาเดียวเท่านั้น คือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ดังนั้น หากสามารถเพิ่มจำนวนศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเพิ่มจำนวนสาขา และระดับของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือในจังหวัดพะเยา ย่อมส่งผลให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในจังหวัดพะเยามีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ผลลัพธ์ที่คาดหวังของภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาทักษะฝีมือและแสดงเจตนารมย์ร่วมกันในวันนี้ คือ จะทำให้จังหวัดพะเยา เป็น “เมืองแห่งมาตรฐานฝีมือแรงงาน”
ภาพ/ข่าว : ปัณณวิชญ์ พะเยา
............ ...... ...... ...... ..........
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น