• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมงาน “เก่าไปก้าวไกลให้สูงส่ง ใหม่มาสร้างดีเสริมให้เด่น”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมงาน “เก่าไปก้าวไกลให้สูงส่ง ใหม่มาสร้างดีเสริมให้เด่น”

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น นายกนก ตั้งพูลผลวนิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – บริหาร และ นายประสิทธิ์ อุปชิตร วิศวกรระดับ ๑๑ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเกษม ปิดสายะตัง วิศวกร ระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าน้ำพอง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน ร่วมงาน “เก่าไปก้าวไกลให้สูงส่ง ใหม่มาสร้างดีเสริมให้เด่น” เลี้ยงส่ง นายชาติชาย ชาธรรมา อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ จังหวัดบึงกาฬ และเลี้ยงรับ นายสมบัติ ชัยรัตน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
                         
คนใหม่ โดยมี ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดขอนแก่น และ นางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบกระเช้าระลึก
ภาพ/ข่าว
นส.จิรธร สีสังข์
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 4
แผนกประชาสัมพันธุ์และชุมชนสัมพันธุ์ เขื่อนอุบลรัตน์
นายบุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าว สยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น