• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กธอ-ฟ. ร่วมถ่ายทำรายการ "ชุมชน...ล้นสุข " กับโรงเรียนเพียงหลวง 12 ที่ได้รับรางวัลพระราชทานวันพืชมงคล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กธอ-ฟ. ร่วมถ่ายทำรายการ "ชุมชน...ล้นสุข " กับโรงเรียนเพียงหลวง 12 ที่ได้รับรางวัลพระราชทานวันพืชมงคล

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร และนายเสมอ หาริวร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รวมทั้งอาจารย์-นักเรียน ร่วมถ่ายทำการดำเนิน
กิจกรรมฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต่างๆ ของโรงเรียน ในรายการ "ุชุมชน...ล้นสุข" โดยบริษัท NI COM จำกัด ของคุณนิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง (ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 สี) ซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 07.57 น. (หลังการตูนดิสนีย์คลับ) ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ประมาณเดือนมิถุนายน 2561 นี้ จากการที่โรงเรียนเพียงหลวง 12 ได้รับรางวัลพระราชทาน "ยุวเกษตรกรแห่งชาติ" จาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทร์เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในพระราชพิธีวันพืชมงคล ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจาก โรงเรียนเพียงหลวง 12 เดิมชื่อโรงเรียนบ้านท่าล้ง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ที่ กฟผ.เขื่อนสิรินธร ได้นำโครงการชีววิถีฯ สนับสนุนจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รับคณะต่างๆ มาศึกษาดูงาน ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการชีววิถีฯ ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียน 2 ปีซ้อน (ปี 2555-2556) และ ผอ.เสมอฯ ได้รับรางวัลพระราชทาน "ที่ปรึกษายุวเกษตรกรแห่งชาติ" ในวันพืชมงคล ปี 2560 และปัจจุบันเป็นโรงเรียนต้นแบบ ตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้" ของกระทรวงศึกษาธิการ
                        
ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น