• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดกิจกรรมส่งมอบกำลังใจรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รับเทศกาลสงกรานต์ (มีคลิป)

โรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดกิจกรรมส่งมอบกำลังใจรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รับเทศกาลสงกรานต์ (มีคลิป)


ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ หลายๆพื้นที่ ไม่ต่างจากที่โรงเรียนผู้สูงอายุที่อำเภอรือเสาะ ได้มีการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คู่เมืองไทยตลอดไป
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่สวนกาญจนาภิเษกเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทสมนตรีตำบลรือเสาะ ได้ให้ทีมครูอาสาของทางโรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุ จัดวันแห่งความสุข เพื่อให้นักเรียนผู้สูงอายุทุกคนมาร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรม โดยนักเรียนผู้สูงอายุมีทั้งสิ้น 80 คน แยกเป็นชาย 10 คนและหญิง 70 คน อายุระหว่าง 49-85 ปี รวมอายุของนักเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ หลายพัน ปี ได้จัดให้มีแสดงของนักเรียนผู้สูงอายุ เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา
                        
นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรี ได้กล่าว ที่ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อรำลึกถึงผู้มีพระคุณ เนื่องจากปัจจุบันนี้ ผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นทุกปี และเป็นบุคคลที่สำคัญเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เชื่อว่า จะทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกอบอุ่น และรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่อสังคม ดังคำขวัญที่ว่า “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว” นอกจากนี้ ประเพณีดังกล่าวยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องประชาชนทีอยู่ใกล้เคียงได้มาร่วมงานเพื่อสืบสวนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย และเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่ด้วย
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่สำคัญและสร้างความสุขให้กับตัวเอง
ภาพ/ข่าว : ประพันธ์ ฤทธิวงศ์
.......... ..... ..... ..... ...............
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น