• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ขอนแก่น!!พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง "MEDEZE GROUP และ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง "MEDEZE GROUP และ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น     


      เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 17 ก.พ.66  ที่ ห้องประชุม ชั้นที่ 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่นบริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จับมือโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เปิดศูนย์การเก็บไขมันเพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์ (Cell Harvesting Center) ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย โดยมีนายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น  นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน),นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)


นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าผู้คนในโลกปัจจุบันกำลังประสบปัญหาอย่างหนักจากวิกฤติด้านสุขภาวะที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมลพิษ จำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 เมดีซ กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยในปัจจุบัน เรามียอดรวมจำนวนการเก็บสเต็มเซลล์มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลก 


“ศูนย์การเก็บไขมันเพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์ (Cell Harvesting Center)มุ่งเน้นฐานลูกค้าที่มีพฤติกรรมการเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการและมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากลูกค้ากลุ่มอื่นๆ โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มักจะมองเห็นความสำคัญของการใช้จ่ายไปกับการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตนเอง ทั้งยังมองหาทางเลือกที่ใช้นวัตกรรมอันก้าวหน้าใหม่ ๆ ในการสร้างชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพแข็งแรงให้กับตนเอง รวมไปถึงอยากให้ตนแลดูอ่อนวัยและมีบุคลิกรูปลักษณ์ที่ดูดีอยู่เสมอ”
นายแพทย์วีรพล กล่าวอีกว่า  เทคโนโลยีการฝากเก็บสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน  ซึ่งสเต็มเซลล์ชนิดเนื้อเยื่อมีเซนไคม์ (Mesenchymal Stem Cell: MSCs) ในอดีตเรามีความเข้าใจกันว่าควรจัดเก็บจากเนื้อเยื่อสายสะดือของทารกแรกเกิดเท่านั้น  แต่เราพยายามพัฒนานวัตกรรมการคัดแยกและเพราะเลี้ยงสเต็มเซลล์นี้จากเนื้อเยื่อไขมันอย่างมุ่งมั่น เพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่พลาดโอกาสการฝากเก็บสเต็มเซลล์ในวันแรกเกิด ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของการฝากเก็บเซลล์ต้นกำเนิดที่ดีที่สุดของตัวเองอีกครั้ง การฝากเก็บ MSCs” ของตัวเอง ไว้เพื่อตัวเองในอนาคต นับเป็นหนทางที่ปลอดภัยและไม่ขัดต่อจริยธรรมใดในการดูแลสุขภาพของมนุษย์ที่จะพึงมีได้ 


นายแพทย์ธีระวัฒน์ กล่าวว่า การเปิดศูนย์การเก็บเซลล์ไขมันเพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์ (CellHarvesting Center) ที่โรงบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่นนั้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดใกล้เคียง ผู้รักสุขภาพจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประเทศลาว และนานาชาติ ที่มีความต้องการฝากเก็บสเต็มเซลล์จากไขมันที่มีคุณภาพดี ทำให้ทุกขั้นตอนปลอดภัย และผลลัพธ์ที่ได้คือการวางรากฐานของสุขภาพสำหรับคนทุกเพศทุกวัย     


ด้านนายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ จะสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการ เพื่อเชื่อมโยงอนุภูมิภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ดังนั้น ความร่วมมือในการเปิดศูนย์การเก็บเซลล์ไขมันเพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์ (Cell Harvesting Center) ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่จะนำนวัตกรรมระดับโลกของคนไทย จะเข้ามาส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการบริการด้านสุขภาพเพื่อคนขอนแก่น และจะเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับจังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวที่จะมาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง


นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาอย่างเข้มแข็ง ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ การศึกษา และวัฒนธรรม เรามีปัจจัยต่างๆที่ส่งเสริมให้จังหวัดมีความสามารถในการที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดและยั่งยืน การเปิดศูนย์การเก็บเซลล์ไขมันเพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์ (Cell Harvesting Center) ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่นนั้นจะเป็นอีกปัจจัยที่ส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นก้าวสู่การเป็น MedicalHub ที่มีนวัตกรรมระดับโลกเข้ามาให้บริการจังหวัดขอนแก่นของเราจะถูกจับตามองในฐานะจังหวัดที่น่าลงทุนทางเศรษฐกิจและลงทุนทางด้านสุขภาพอย่างแน่นอน///////
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น