• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นับถอยหลัง! LAB Future & BIO Expo 2022 งานแสดงเครื่องมือแล็บและไบโอเทคแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พร้อมโชว์นวัตกรรมอนาคต ตอบโจทย์อีสานทุกภาคส่วนวันนี้

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นับถอยหลัง! LAB Future & BIO Expo 2022 งานแสดงเครื่องมือแล็บและไบโอเทคแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พร้อมโชว์นวัตกรรมอนาคต ตอบโจทย์อีสานทุกภาคส่วนวันนี้
 


     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565, กรุงเทพ – นับถอยหลังอีก 8 วันเท่านั้น! กับงาน “LAB Future & BIO Expo 2022” งานแสดงเครื่องมือแล็บและไบโอเทคแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่ผู้ปฏิบัติงานห้องแล็บ นักธุรกิจ นักลงทุน และเหล่าสตาร์ทอัพจากทุกภาคส่วน หลากหลายหน่วยงานราชการและอุตสาหกรรมต้องห้ามพลาด! ครั้งแรกกับงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือ เคมีภัณฑ์ และบริการทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาและการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง LAB Future & BIO Expo 2022 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 1000-1800 น ฮอลล์ 1 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนเเก่น (ไคซ์)
 

LAB Future & BIO Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุนด้านห้องแเล็บและนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ครบวงจรมากที่สุดของภาคอีสานและลุ่มน้ำโขง พร้อมต้อนรับผู้ประกอบการ นักลงทุน เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร นักอุตสาหกรรม นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนักปฏิบัติการทางห้องแล็บในสาขาต่างๆ จากทั่วประเทศ ขณะนี้มีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมชมงานจากาภาคอีสานกว่า 80% โดยในงานจะได้พบผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชั้นนำกว่า 80 บริษัท 500 แบรนด์ทั่วโลก พร้อมเจรจาธุรกิจ และงานสัมมนาโดยวิทยากรกว่า 50 ท่าน จากหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุข เกษตรและปศุสัตว์ อาหารและพลังงาน อุตสาหกรรมการผลิต ฯลฯ  
 

ไฮไลท์ภายในงานพบกับศูนย์นวัตกรรมและวิจัยมิตรผล กับการวิจัยและพัฒนาผลผลิตจากกอ้อย พรีไบโอติกส์ สารอุ้มน้ำจากชานอ้อย  สารสกัดยีสต์ และเกษตรอัจฉริยะ และความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา และต่อยอดอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง ส่วนแสดงเทคโนโลยี พร้อมเครื่องมือและหลากหลายเทคนิควิเคราะห์ทางห้องแเล็บที่ทันสมัย อาทิ เทคนิควิเคราะห์หาปริมาณเเอลกอฮอล์ในเลือด การวิเคราะห์หาสิ่งปนเปื้อนโลหะหนัก สารหนู เเคดเมียม เพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่ม  การหาปริมาณโปรตีน ไนโตรเจน ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เทคนิคการคัดเลือกสายพันธ์พืชและกลุ่มปศุสัตว์ การต้านทานโรค การสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร กัญชงกัญชา เครื่องมือการสำรวจธรณีเคมีในภาคสนาม และวัดปริมาณความชื้นในดิน  เทคนิคการวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่าย การเเยกสารผสมในผลิตภัณฑ์ทดเเทนเนื้อสัตว์จากพืช รวมทั้ง อาชีวอนามัย การออกเบบและความปลอดภัยในห้องเเล็บ ฯลฯ ส่วนแสดงนวัตกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภาคอีสาน พร้อมเทคนิค บริการและนวัตกรรมด้านกัญชาทางการแพทย์ กัญชาในผลิตภัณฑ์ ชุดทดสอบ การชันสูตรสาธารณะ และ Precision Medicine เป็นต้น
 

 สำหรับโซนนวัตกรรม Food for the Future & Innovation พบความรู้ ความสำเร็จของการพัฒนาธุรกิจ ออกเเบบนวัตกรรมอาหาร จากพืชและแมลง สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร โรงแรมและร้านอาหารโดยเฉพาะ พร้อมพูดคุยในหลากหลายประเด็น อาทิ ศาสตร์ภูมิปัญญาอาหาร โปรตีนจากจิ้งหรีด ฯลฯ โซนเจรจาธุรกิจ ใน Networking Lounge สำหรับผู้สนใจ ที่จะเป็นผู้แทนจำหน่ายในภาคอีสาน และลุ่มน้ำโขง หรือฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และวางแผนงบประมาณ ทั้งภาครัฐและเอกชน
• การประชุมสัมมนาด้าน LAB Tech และ BIO Tech
o Theater 1: LAB Tech Forum: Application & Methodology
▪ Total Solution for Cannabis-Hemp Extraction & Quality Testing
▪ Smart Lab Technology
▪ The Future of Next Generation Sequencing Technology ฯลฯ
o Theater 2: BIO Focus: Research & Development
▪ การประชุมสัมมนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
▪ การประชุมสัมมนาด้านฟิโนมิกส์เพื่อการวิจัยและอุตสาหกรรม
▪ การประชุมสัมมนา โอกาสการลงทุนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในภาคอีสาน ฯลฯ
o Theater 3: BIO Refinery & Medical Application
▪ งานประชุมสัมมนาด้านพลังงานชีวภาพ และพลังงานทางเลือก
▪ งานประชุมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธาณสุข
▪ เสวนาธุรกิจของเกษตรกรยุคใหม่ สู่การเพิ่มมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน ฯลฯ
o Theater 4: ISAN BIZ Forum: Perspective & Implication
▪ การสัมมนาด้านสุขภาพหนึ่งเดียวในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
▪ งานอบรมสัมมนาเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
 

ผู้ปฏิบัติงานห้องแล็บ นักวิจัย อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร รวมถึงหน่วยงานราชการทุกระดับ และผู้ที่สนใจอยากเห็นการรวมตัวของกลุ่มนวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องมือห้องแล็บที่ครอบคลุมทั้งเรื่องพลังงาน เกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ บนพื้นที่กว่า 3,500 ตารางเมตร ที่มีผู้แสดงงานจากกลุ่มผู้ผลิตและผู้จำหน่ายชั้นนำด้านเครื่องมือเคมีภัณฑ์และบริการทางห้องแล็บ และนวัตกรรมทางไบโอเทค ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมงานประชุม และจับคู่ธุรกิจ เพื่อนำไปพัฒนาในสายงาน และโอกาสทางธุรกิจได้อีกด้วย


 งาน LAB Future & BIO Expo จะจัดขึ้นเพียง 2 วันเท่านั้น ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 1000-1800 น. ณ ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์) จังหวัดขอนแก่น สามารถลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าทั้งแบบรายบุคคลและหมู่คณะได้ที่ www.labfutureexpo.com หรือ www.bioexpo.asia
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท แอดลิบ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คุณสุรีรัตน์ ทรรพวสุ โทร 084 559 4441 / คุณกรรณิการ์ บัวทรัพย์ โทร 089-230 1757
 
195 Empire Tower, 23rd Floor, Room no. 2307
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel: +662 670 0900  Fax: +662 670 0908
E-mail: petvetasiaexpo@vnuexhibitionsap.com

195 Empire Tower, 23rd Floor, Room no. 2307
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel: +662 670 0900  Fax: +662 670 0908
E-mail: petvetasiaexpo@vnuexhibitionsap.com

195 Empire Tower, 23rd Floor, Room no. 2307
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel: +662 670 0900  Fax: +662 670 0908
E-mail: petvetasiaexpo@vnuexhibitionsap.com

195 Empire Tower, 23rd Floor, Room no. 2307
South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Tel: +662 670 0900  Fax: +662 670 0908
E-mail: petvetasiaexpo@vnuexhibitionsap.com
                           ​    
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น