• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ขอนแก่น!!เร่งเปิดทางน้ำไหลเชื่อมต่อเขตเมืองลงสู่แม่น้ำพอง เตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำหลากจากพื้นที่ใกล้เคียง ตามแผนการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าฝน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!เร่งเปิดทางน้ำไหลเชื่อมต่อเขตเมืองลงสู่แม่น้ำพอง เตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำหลากจากพื้นที่ใกล้เคียง ตามแผนการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าฝน 


      วันนี้ (2 ส.ค. 65) ที่ ประตูระบายย้ำ บ้านเลิงเปือย หมู่ 9 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,นายประจวบ  รักษ์แพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น,นายพงศ์ธร  พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรี ต.พระลับ และ นายวินัย  ทองทัพ กำนัน ต.พระลับ ลงพื้นที่กำกับควบคุมการนำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่โดยเฉพาะรถบรรทุก,รถแบคโฮความยาวสูง และรถแบคโฮ ในขนาดต่างๆ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เร่งทำการขุดลอกลำห้วยพระคือ และเปิดเส้นทางการจราจรทางน้ำ ด้วยการกำจัดวัชพืชที่อยู่บริเวณประตูระบายน้ำที่กีดขวางเส้นทางน้ำไหล ตามแผนการเร่งระบายน้ำจากเขตเมือง ลงสู่แม่น้ำพอง เพื่อเตรียมรับปริมาณมวลน้ำหนุนจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและปริมาณน้ำฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องในระยะนี้


ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในการระบายน้ำจากเขตเทศบาลนครขอนแก่น ลงสู่ห้วยพระคือ ต.พระลับ และไหลลงสู่แม่น้ำพอง จะมีการปรับระดับการระบายน้ำให้เพิ่มขึ้น  เนื่องจาก ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำพองยังคงมีปริมาณที่จะสามารถรับน้ำได้อีกจำนวนมาก ขณะที่พื้นที่ในเขตเมือง ทั้งที่แก่งน้ำต้อน ต.เมืองเก่า ที่ขณะนี้ปริมาณน้ำเต็มความจุอ่างแล้ว ,บึงหนองโคตร เขต ต.บ้านเป็ด ได้มีการประสานในการขอระบายน้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการร่วมในเขตเมืองจึงต้องระบายน้ำจากเขตเมืองลงสู่แม่น้ำพองในสัปดาห์นี้ในจำนวนที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับปริมาณน้ำหนุนและปริมาณน้ำฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
  

“ และเพื่อเป็นการระบายน้ำและจัดการจราจรทางน้ำให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและรวดเร็ว จังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เร่งระดมรถแบคโฮ และรถบรรทุก มาทำการขุดลอกห้วยพระคือ โดยเฉพาะช่วงประตูระบายน้ำเลิงเปือย เพื่อให้มวลน้ำจากเขตเมืองได้ไหลอย่างคล่องตัว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่านอกจากวัชพืชและต้นไม้ที่ขึ้นปกคลุมตกจุดประตูระบายน้ำในจำนวนที่มากแล้ว ยังคงมีคันดินบางจุดที่ต้องเสริมและบางจุดต้องเร่งขุดลอก เพื่อให้มวลน้ำที่จะระบายจากเขตเมืองลงสู่แม่น้ำพองนั้นไหลได้อย่างคล่องตัว ตามแผนบริหารจัดการน้ำในเขตแม่น้ำพอง ที่จังหวัดร่วมกับหลายหน่วยงานได้กำหนดไว้”
  

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า เขื่อนอุบลรัตน์ ขณะนี้มีปริมาณเก็บกักมากกว่าร้อยละ 40 ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆในเขต จ.ขอนแก่น มีปริมาณการเก็บกักน้ำที่คงที่ จึงมั่นใจว่าการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าฝน ตามแนวทางที่กำหนดและให้มีน้ำใช้ในหน้าแล้ง จะต้องรอบคอบและรัดกุม และขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์ มีระดับการระบายน้ำที่วันละ 10.5 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งหากสามารถปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้ก็จะมีการพิจารณาเพิ่มการระบายน้ำ เพื่อรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ต่างๆที่ยังคงทยอยไหลเข้าสู่อ่างจากอิทธิพลของพายุฝนที่ตกลงมาในระยะนี้อย่างต่อเนื่องทุกวันอีกด้วย
Cr.PRKHONKAEN
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น