• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รมต.ยุติธรรม!!เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 66 จังหวัดขอนแก่น มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มหนี้

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รมต.ยุติธรรม!!เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 66 จังหวัดขอนแก่น มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มหนี้ 

           

        รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน /มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มหนี้ เพื่ออำนวยความยุติธรรม/ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาหนี้ กยศ. /การแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล /การแก้ปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ /และ การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม /เพื่อเอื้อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหนี้สินในมิติการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน 
          

ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 66 จังหวัดขอนแก่น และยุติธรรมพบประชาชน โดยมีกิจรรม ประกอบด้วย /การมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 13 ราย /เป็นเงินทั้งสิ้น 875,574 บาท /การมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จำนวน 28 ศูนย์ /การแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจและบริการต่างๆ ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม /การเสวนาและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท /รวมทั้งการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้ /โดยได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา /และหน่วยงานเครือข่ายสถาบันการเงินต่าง ๆ รวม 15 หน่วยงาน
           

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยหนี้สินภาคครัวเรือนให้กับประชาชน ชาวจังหวัดขอนแก่น ตามแนวทางของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีผู้ที่เชิญมาไกล่เกลี่ยในวันนี้ จำนวน 12,000 กว่าคน ยอดมูลหนี้ 1,700 กว่าล้านบาท ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้ประสานงานไปยังผู้ที่จะได้รับการลดหนี้สิน ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้ยาวนานขึ้นทั้งหมด แต่สามารถประสานได้เพียงจำนวนน้อย เนื่องจากมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และหลายคนย้ายที่อยู่ ดังนั้น จึงคิดว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินจะต้องประกาศเป็นภาพรวมให้คนทั้งประเทศที่ได้รับเชิญ เข้ามาไกล่เกลี่ยหนี้สินซึ่งกำลังจะถูกฟ้องหรือกำลังจะถูกยึดทรัพย์ เพราะแพ้คดีความในชั้นศาล ให้ไปไกล่เกลี่ยเป็นภาพรวมที่กรุงเทพฯ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 - 11 กันยายน 2565นี้ ซึ่งผู้ที่ยังขาดโอกาส ขอให้ประสานงานไปยังกระทรวงยุติธรรม หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ซึ่งจะดำเนินการจัดคิวให้ ทุกคนจะได้รับการลด ผ่อนปรน ยืดระยะเวลาการขำระหนี้ ค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยลดให้เป็นส่วนใหญ่ 
        

“กระทรวงยุตอิธรรมได้มีการเสนอออกกฎหมาย เพื่อคุ้มครองดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ขณะนี้มีกฎหมาย JSOC หรือกฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเพศและความรุนแรง โดยเฉพาะผู้ที่กระทำความผิดซ้ำหรือคนที่ถูกจำคุกเมื่อพ้นโทษออกจากคุก และมีพฤติกรรมที่ไม่ดีที่กระทำอนาจาร ข่มขืน อีกกลุ่มคือผู้ที่ใช้ความรุนแรงกระทำการมิจฉาชีพ ปล้น หรือเรียกค่าไถ่ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่จะต้องควบคุมต่อหลังจากพ้นโทษไปแล้ว ได้มีการออกกฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเพศและความรุนแรงหรือ JSOC : Justice Safety Observation Ad  hoc Center กฎหมายนี้จะควบคุมเป็นเวลาอีก 10 ปี โดยการใส่กำไล EM ที่ข้อเท้า ซึ่งอยู่ในขั้นตอนบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร คาดว่าอย่างช้าวันที่ 24 สิงหาคมนี้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา" 
         

นอกจากนี้มีการออกกฎหมายในเรื่องการปลูกพืชกระท่อม หรือกระท่อมแสนล้าน ซึ่งประชาชนสามารถปลูกได้ไม่จำกัด ไม่มีความผิด แต่ยังส่งออกไม่ได้ อยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ส่วนกฎหมายล้มละลาย เพื่อเป็นการฟื้นฟูกิจการ หรือที่เรียกว่า สภาวะพักชำระหนี้ Automatic Stay ซึ่งอยู่ในระหว่างการรอเสนอ  ส่วนในเรื่องยาเสพติด ตามกฎหมายใหม่มีการยึดอายัดทรัพย์สิน โดยในปีนี้มีการยึดทรัพย์เพื่อตัดวงจรยาเสพติดไปแล้วกว่า 9,300 ล้านบาท ซึ่ง 5% จะเป็นของประชาชนที่แจ้งเบาะแส 25% จะเป็นของส่วนราชการที่ทำคดี โดยประชาชนในพื้นที่สามารถแจ้งเบาะแสผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ที่สายด่วน 1386 ซึ่งมั่นใจว่าสินบนและรางวัลนำจับจำนวนมากนี้จะทำให้ไม่มียาเสพติดเหลืออยู่ โดยขณะนี้ยังมีประชาชนที่ยังไม่เข้าใจกฎหมายที่จะใช้ ซึ่งจะได้ทำป้ายประชาสัมพันธ์ไปทั่วทุกหมู่บ้านให้ประชาชนได้รับทราบ แจ้งเรื่อง แจ้งเบาะแส และรับเงินรางวัลต่อไป
Cr.คนพันธุ์แชร์ สวท.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น