• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ขอนแก่น!!เปิดงาน Green D อยู่ดี สินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีคนเมือง @ตลาดต้องชมตลาดสีเขียวขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!เปิดงาน Green D อยู่ดี สินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีคนเมือง @ตลาดต้องชมตลาดสีเขียวขอนแก่น

 

      ที่ บริเวณตลาดต้องชมตลาดสีเขียวขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพมณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “ขอนแก่น Green D อยู่ดี สินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีคนเมือง @ตลาดต้องชมตลาดสีเขียวขอนแก่น” เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงเครือข่ายทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคอีสาน โดยเชิญเกษตรกรผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรแปรรูป จากจังหวัดขอนแก่น,กาฬสินธุ์,มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จำนวนกว่า 30 คูหา เข้าร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 
 นายชาญยุทธวันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนในโลกแห่งความผันผวน ที่ทั่วโลกพยายามพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็พร้อมร่วมมือกับระดับประเทศ ในปี 2564 การนำเข้าสินค้าด้านพลังงานและต้นทุนที่สูงขึ้น และหากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวอาจส่งผลต่อการส่งออกของไทยได้เช่นกัน ดังนั้น ธุรกิจอาหารและการเกษตรคือความแข็งแกร่งในอนาคตของประเทศไทยที่ยังคงมีศักยภาพในการพัฒนา ทั้งการเพิ่มผลผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปที่ทันสมัย รวมถึงการ Go Global เพื่อขยายตลาด


ในการจัดงาน ขอนแก่น Green ดี อยู่ดี สินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีคนเมือง @ตลาดต้องชมตลาดสีเขียวขอนแก่น ดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ของสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงเครือข่ายทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคอีสาน ที่บริเวณตลาดต้องชมตลาดสีเขียวขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ 


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  มีกิจกรรมการสาธิต (ตัวอย่าง)การใช้วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ การทำอาหารเพื่อเป็นเมนูทางเลือกจากเชฟชื่อดัง การจำหน่ายสินค้าอินทรีย์จากจังหวัดภาคอีสาน จำนวน 30 ร้านค้า และสินค้าอินทรีย์จากจังหวัดขอนแก่น กว่า 80 ร้านค้า กิจกรรมกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาด การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยความร่วมมือจากเทศบาลนครขอนแก่น ในการจัดสรรพื้นที่บริเวณริมบึงแก่นนครเพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินการตลาดต้องชมตลาดสีเขียวขอนแก่น โดยมีประชาชนที่นิยมบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพและใส่ใจในสุขภาพมาจับจ่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรแปรรูปชนิดต่างเป็นจำนวนมาก


Cr.คนพันธุ์แชร์ สวท.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น