• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ขอนแก่น!!จัดงานแสดงเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตร ประจำปี 2565 ระหว่าง 5 - 7 สิงหาคม 2565

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!จัดงานแสดงเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตร ประจำปี 2565 ระหว่าง 5 - 7 สิงหาคม 2565


       ที่ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตรประจำปี 2565 (Food and Agro Tech 2022) 
         

ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานแสดงเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตรประจำปี 2565 (Food and Agro Tech 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565 ภายใต้แนวคิด Shaping the Future food and agro industry จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น , หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB), เทศบาลนครขอนแก่น และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดขึ้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการค้า การลงทุน และเป็นไปตามนโยบายของจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด เรื่อง SMART City และ MICE CITY รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กลับมาฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
          

ภายในงานมีการจัด งานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1) โซนนิทรรศการ ด้านอาหารและการเกษตร มีการนำ ผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์จากสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา ที่ไปส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นำมาแสดงในงาน รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆมากมาย ส่วนที่ 2) โซนแสดง สินค้าและบริการด้านอาหารและการเกษตรที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึง รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอาหาร ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 130 ราย และ ส่วนที่ 3) โซนกิจกรรมการจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) และการอบรม สัมมนา หลายหัวข้อ เช่น การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในอนาคต BCG economy โดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , การปาฐกถา“นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์” โดย ศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, การเสวนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต Future Food for Thai to Global Society” การเสวนาวิชาการ เรื่อง “เคล็ด (ไม่) ลับ ทำยังไงให้ Startup ประสบความสำเร็จ” นอกจากนี้ยังมีการประกวด TECH INNO ISAN Cover Dance และ“นาทีทองสินค้าราคาถูก” ทุกวัน


Cr.คนพันธุ์แชร์ สวท.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น