• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ผลักดันโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีลุ่มแม่น้ำโขง

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ผลักดันโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีลุ่มแม่น้ำโขง


      วันที่  9 กรกฎาคม  2565 นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ลงพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตาม โครงการถนนขยายช่องจราจรบริเวณเส้นทางช่องเขาขาด เขตรอยต่อ อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู  ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตามโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีลุ่มแม่น้ำโขง  เส้นทางหลวงหมายเลข  2146 ตอน หนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ ตามที่กรมทางหลวงได้ดำเนินการขยายช่องจราจร เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด  ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตพื้นที่อุทยาน ต้องได้รับความเห็นของจากกรมอุทยานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทางหลวงได้เสนอของบประมาณในการดำเนินการไปแล้วหลายครั้ง แต่ยังติดขัดการประสานงานระหว่างกระทรวง  
นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่า  ถนนจุดบริเวณช่องเขาขาด เป็นจุดที่มีความจำเป็น ซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติบ่อยและเป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างจังหวัดหนองบัวลำภูและขอนแก่น เป็นถนนเลี่ยงเวลาแออัดและเส้นทางลัดเชื่อมระหว่างจังหวัดที่สมควรต้องได้รับการขยายช่องทางจราจร ปัญหาที่กรรมาธิการพบคือการขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นปัญหาและอุปสรรค์ ที่ต้องทำความเข้าใจกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าการขยายไหล่ทางและช่องจราจรเป็น  4 เลนมีความจำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดหนองบัวลำภู-ขอนแก่น ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการต้องได้รับอนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานก่อน ขณะนี้ อยู่ระหว่างจากพิจารณาจากกรมอุทยาน โดยคณะกรรมาธิการจะได้ทำหน้าที่ในการประสานงานเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหา ที่ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง


ภาพ/ข่าว : เคน
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น