• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ชาวขอนแก่น!!นำร่อง โครงการต้นกล้าเพื่อเรา ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ ปลูกป่าเพิ่มทดแทนต้นที่ตายไปให้กลับมาเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นปอดผลิตอากาศและเป็นแหล่งหาอาหารธรรมชาติตามฤดูกาล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ชาวขอนแก่น!!นำร่อง โครงการต้นกล้าเพื่อเรา ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ ปลูกป่าเพิ่มทดแทนต้นที่ตายไปให้กลับมาเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นปอดผลิตอากาศและเป็นแหล่งหาอาหารธรรมชาติตามฤดูกาล
 


      ที่ บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ 5 และ หมู่ 11 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  นายกิจจา หมอกเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านไผ่  เป็นประธานเปิด โครงการต้นไม้เพื่อเรา พื้นที่นำร่อง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ , สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 ขอนแก่น , สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน(ศูนย์มีชัยบ้านไผ่) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านร่วมกิจกรรม
        

“บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ 5 และ หมู่ 11 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีประชากรทั้ง 2 หมู่บ้าน รวม 1,237 คน จำนวน 326 ครัวเรือน ได้ร่วมกันประชุมประชาคมหมู่บ้านขึ้น เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.65 เนื่องจากปัญหาป่าสาธารณะดอนปู่ตาของหมู่บ้าน จำนวนพื้นที่ 29 ไร่  1 งาน 45 ตารางวา ซึ่งมีบางส่วนถูกบุกรุกตัดไม้เสื่อมโทรมไป ทำให้เกิดปัญหา โดยป่าดอนปู่ตาแห่งนี้เป็นป่าไม้ของหมู่บ้านเพียงแห่งเดียวที่ปู่ย่าตายายพากันอนุรักษ์รักษาไว้จากอคีตให้ลูกหลานเพื่อเป็น แหล่งอาหารธรรมชาติและพืชสมุนไพรบางชนิด ซึ่งผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงช่วยกันปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเพิ่มทดแทนต้นที่ตายไปให้กลับมาเป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นปอดผลิตอากาศและเป็นแหล่งหาอาหารธรรมชาติตามฤดูกาล เช่นเห็ดต่างๆ ไข่มดแดง ดอกกระเขียว และอีกหลายอย่าง”
        

สำหรับต้นไม้ที่ปลูกจำนวน  1,799 ต้น และชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกก่อนนี้แล้วจำนวน 1,600 ต้น ซึ่งในครั้งนี้จำนวน  199 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง เจริญพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบ 70 พรรษา พร้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของล้นเกล้า รัชกาลที่ 9 ด้วย ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกเป็นต้นไม้ที่ชาวบ้านได้ร่วมใจกันเพาะกล้าขึ้นมาเองและบางส่วนใด้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น และกล้าไม้ที่ปลูกในวันนี้มีลักษณะพิเศษกว่าที่อื่น คือ ทุกๆ ต้นจะใส่เชื้อเห็ดป่าจำพวกเห็ดตะไค เห็ดระโงก  เห็ดเผาะ  เห็ดผึ้งหรือเห็ดตับเต่า  ที่เป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้แล้วมีเห็ดไว้เก็บกินตลอดไป

Cr.คนพันธุ์แชร์ สวท.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น