• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขอนแก่น!! ส่วนใหญ่ยังคงต้องการใส่แมสก์ แม้รัฐบาลจะไม่บังคับแล้ว พบทุกคนยังคงระวังตัวเพื่อความปลอดภัย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!! ส่วนใหญ่ยังคงต้องการใส่แมสก์ แม้รัฐบาลจะไม่บังคับแล้ว พบทุกคนยังคงระวังตัวเพื่อความปลอดภัย


       ภายหลังจากราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศการไม่บังคับการสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายลง ซึ่งพบว่า คนขอนแก่นส่วนใหญ่ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิและใช้แอลกอฮอล์ล้างมือกันอย่างเข้มงวดเช่นเดิม โดยพบการไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่โล่งกว้างเป็นจำนวนน้อยมาก 
  

น.ส.วัลยา ภูงาม อายุ 35 ปี ชาว จ.ขอนแก่น กล่าวว่า แม้ว่าจะมีการประกาศไม่บังคับในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัย แต่โดยส่วนตัวแล้วเพื่อความปลอดภัยยังคงขอสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างนี้ต่อไป ทั้งในพื้นที่โล่ง พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ปิด  เนื่องจากยังคงเน้นหนักในเรื่องของการรักษาสุขภาพและปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์การณ์จะคลี่คลายลงและเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นในเดือน ก.ค.ตามที่รัฐบาลกำหนด


“ ครอบครัว เราอยู่ด้วยกันหลายคน มีผู้สูงอายุหลายท่าน ที่ผ่านมาการปฎิบัติตัวในการป้องกันและเฝ้าระวังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกคนในบ้านได้ดำเนินการมาอย่างเข้มงวด ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือบ่อย รวมไปถึงการเว้นระยะห่างและการไม่รับประทานอาหารร่วมกัน ดังนั้นแม้วันนี้มาตรการต่างๆจะผ่อนคลายลง ครอบครัวก็ยังคงชีวิตแบบวิถีใหม่นิวนอมอลอย่างเข้มงวดเช่นเดิมเพื่อความปลอดภัย ทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง”
  
ขณะที่ นพ.ชาตรี  เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 กล่าวว่า ยังคงย้ำเตือนให้ประชาชนทุกคนปฎิบัติตามคำแนะนำของรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและสตรีตั้งครรภ์ ซึ่งทั้งหมดจะต้องปฎิบัติตามคำแนะนำและปฎิบัติตนในการป้องกันตัวจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการเข้ารับบริการการฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้นเข็ม 3 และ เข็ม 4 ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ที่จะต้องดำเนินการกันอย่างเข้มงวดและจริงจัง ขณะเดียวกันการผ่อนคลายมาตรการต่างๆตามที่รัฐบาล และ ศบค.กำหนด ทั้งหมดเป็นตามแผนและเป็นไปตามเหตุการณ์และพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นในวันที่  1 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ 
        
อย่างไรก็ตามการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่นิวนอร์มอล จะพบว่าหน้ากากอนามัย เป็นของใช้ประจำตัวที่ทุกคนจะมีพกติดตัวไว้ตลอด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมกันก้าวผ่านวิกฤติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้าสู่การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่นิวนอร์มอล ที่เป็นความคุ้นชินในการป้องกันตัวจากโรคได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบที่สุด
ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ภายหลังจากราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศการไม่บังคับการสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายลง โดยให้เป็นไปด้วยความสมัครใจและดุลยพินิจของแต่ละคน จึงขอให้พี่น้องประชาชนคงต้องถือปฏิบัติ และที่สำคัญคือต้องมีการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนและฉีดเข็มกระตุ้นเพื่อความปลอดภัยในส่วนการถอดหน้ากากในที่โล่งแจ้งจะเป็นจุดแรกที่ทุกคนน่าจะสบายใจในการถอดหน้ากาก  ส่วนในสถานที่ปิดนั้น คงอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละบุคคล
        
ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อวางแนวทางเนื่องจากในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน จึงขอให้ทุกคนได้ระมัดระวัง โดยยึดถือหลักความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและคำแนะนำของ ศบค.


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น