• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขอนแก่น!!ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


วันนี้ 2 มิ.ย. 65 ที่บริเวณบึงหนองผือ บ้านหนองผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดชอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ด้วยในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อร่วมเฉมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ กรมประมง มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัด จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดละ 300,000 ตัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับอำเภอหนองเรือ และเทศบาลตำบลบ้านผือ คัดเลือกแหล่งน้ำ บึงหนองผือ พื้นที่ 600 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่บ้านหนองผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ โดยใด้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 350,000ตัว ประกอบด้วย 1. พันธุ์ปลากินพืช ได้แก่ ปลาไน ปลานวลจันทร์ และปลาตะเพียน จำนวน 300,000 ตัว 2. พันธุ์กุ้งก้ามกรามเกร็ดเงิน จำนวน 50,000 ตัว
เกรียงไกร อนุรักษณ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น