• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขอนแก่น!!ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอแวงใหญ่

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอแวงใหญ่ 


วันนี้ 12 พ.ค. 65 ที่ โรงเรียนดอนโจดโนนเก่าน้อยโคกสว่างวิทยา บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 250 คนร่วมปฏิบัติงาน 


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ซึ่งกำหนดออกหน่วยบริการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในพื้นที่ที่ประชาชนมีความเดือดร้อนและมีความต้องการและบริการจากรัฐเป็นอย่างสูง โดยมุ่งเน้นงานบริการหรือกิจกรรมที่สามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตามหลักการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนออกมาให้บริการ และรับทราบสภาพปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการและลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบเงินและสิ่งของสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เช่น ข้าวสาร 1,000 กิโลกรัม ผ้าอ้อมเด็ก รถเข็น อุปกรณ์ช่วยเดิน รวมทั้งถุงยังชีพและอุปกรณ์อื่นๆ ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ในขอนแก่น ที่นำงานบริการที่มีความจำเป็นมาให้บริการประชาชน การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน การมอบทุนการศึกษา การมอบชุดนักเรียนและผ้าห่ม การจำหน่ายสินค้าราคาถูก จากสำนักงานการค้าภายในจังหวัด ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และสินค้า OTOP บริการตัดผม แจกจ่ายกล้าไม้ การรับสมัครงาน และการรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ การแนะแนวประกอบอาชีพ การให้คำปรึกษาด้านกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน การบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ด้านการเกษตร ด้านที่ดิน ไฟฟ้า ประปา และด้านต่างๆ มีประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการเป็นจำนวนมากCr.PRKHONKAEN
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น