• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

"สมอ. กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสาน แจก มอก.เอส มผช. ให้ SMEs พร้อมจับมือตลาดขอนแก่นขายสินค้า มอก. ถูกกฎหมาย”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

"สมอ. กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสาน แจก มอก.เอส มผช. ให้ SMEs พร้อมจับมือตลาดขอนแก่นขายสินค้า มอก. ถูกกฎหมาย” 


      สมอ. กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสาน มอบใบรับรอง มอก.เอส  มผช.  ให้ SMEs ยกระดับสินค้าบริการให้ได้มาตรฐาน พร้อมจับมือ 9 ตลาดเมืองขอนแก่น เซ็นเอ็มโอยูขายสินค้า มอก. ในงาน “สมอ. สัญจร” จังหวัดขอนแก่น

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชน ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้ด้านการมาตรฐาน เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของผู้ผลิตชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะ มอก.เอส ที่ สมอ. ได้เน้นย้ำและผลักดันให้เกิดความยั่งยืน โดยประกาศเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินงาน ซึ่งปัจจุบัน สมอ. ได้กำหนดมาตรฐาน มอก.เอส และประกาศใช้แล้วจำนวน 209 มาตรฐาน แบ่งเป็นมาตรฐานสินค้า 111 มาตรฐาน มาตรฐานการบริการ 98 มาตรฐาน และให้การรับรองคุณภาพสินค้าและบริการแล้วจำนวน 108 ราย ขณะเดียวกันมีผู้ประกอบการ SMEs ที่ยื่นขอการรับรองกับ สมอ. ผ่านทางระบบออนไลน์อีกจำนวน 200 ราย ที่ สมอ. ต้องเร่งดำเนินการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้


เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อผู้ประกอบการผ่านการรับรองแล้ว สมอ. จะจัดให้มีพิธีมอบใบรับรองเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรม สมอ. สัญจร ที่ สมอ. ได้บูรณาการภารกิจลงสู่พื้นที่ภูมิภาคให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชน โดยในปีงบประมาณนี้ได้จัดมาแล้ว 2 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุโขทัย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้จัดให้มีพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส แก่ SMEs จำนวน 24 ราย หลากหลายสินค้าและบริการ เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากกก น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว การบริการตรวจสภาพรถยนต์ ซ่อมบำรุงรถยนต์ ติดฟิล์มรถยนต์ ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า ตัดแต่งทรงผม ร้านกาแฟ การบริการโรงแรม/รีสอร์ท และให้เช่าที่พักอาศัย เป็นต้น และมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่ผู้ผลิตชุมชน จำนวน 24 ราย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทผ้า เช่น ผ้ามัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าขาวม้า ผ้าห่มนอนทอมือ ผ้าทอลายขัด และสินค้าอื่น ๆ โดยทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการและผู้ผลิตชุมชนในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์


นอกจากนี้ สมอ. ยังได้จัดการสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทุกระดับ ทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ SMEs ผู้ผลิตชุมชน และร้านจำหน่าย รวมถึงสื่อมวลชน เพื่อให้มีความรู้ด้านการมาตรฐาน และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ต่อไป รวมทั้งตรวจควบคุมตามกฎหมายพร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงสถานที่จำหน่าย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และขอนแก่น จำนวนกว่า 60 ราย เพื่อให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและข้อกฎหมายที่ถูกต้อง กำกับดูแลและป้องปรามผู้กระทำผิด ตลอดจนตรวจประเมินผู้ประกอบการมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 4 ราย นครราชสีมา 4 ราย บุรีรัมย์ 4 ราย ชัยภูมิ 1 ราย สุรินทร์ 2 ราย และขอนแก่น 1 ราย และตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการรับรอง มอก.เอส แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สระบุรี นครราชสีมา สุรินทร์ และบุรีรัมย์ จำนวน 12 ราย อีกด้วย


“นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น สมอ. ยังจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยให้จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค” ระหว่าง สมอ. กับเทศบาลนครขอนแก่น และผู้ประกอบการตลาดในจังหวัดขอนแก่นรวม 9 ตลาด ได้แก่ ตลาดเทศบาล 1 ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดเจ้าพ่อทองสุข) ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดโบ๊เบ๊) ตลาดหนองไผ่ล้อม ตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร ตลาดบางลำพู ตลาดรถไฟ ตลาดศรีเมืองทอง และ ตลาด อ.จิระ เพื่อร่วมกันส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในตลาดของตนเอง ให้จำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน มอก. ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อมิให้เกิดการกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งเฝ้าระวังมิให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย เพื่อให้สามารถเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป ทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรม สมอ. สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งต่อไป สมอ. จะลงใต้ไปพบกับผู้ประกอบการในภาคใต้ เตรียมพบกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ ” 


ข่าวโดย : เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น