• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

กรมประมงจัดกิจกรรม “ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์” หนุนเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างแหล่งอาหาร – รายได้ ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กรมประมงจัดกิจกรรม “ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์” หนุนเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างแหล่งอาหาร – รายได้ ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

     วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณหน้าโรงประมูลปลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดโครงการ “เพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์” จำนวน 1 ล้านตัว หนุนฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ให้เป็นแหล่งอาหารชุมชนที่มั่นคง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสร้างแหล่งทรัพยากรประมงที่อุดมสมบูรณ์ให้ชุมชนได้มีกินมีใช้อย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของ 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้สั่งการให้กรมประมงดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูง อย่างเช่น “กุ้งก้ามกราม”


สำหรับเขื่อนอุบลรัตน์ กรมประมง ได้ทำการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ในระหว่างปี 2562-2564 ไปแล้ว
รวมกว่า 15 ล้านตัว โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เริ่มโครงการและเดินทางมาเป็นประธานในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ด้วย ซึ่งในครั้งนั้นได้ทำการปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 2 ล้านตัว และสัตว์น้ำอื่น ๆ จำนวน 3 ล้านตัว และจากการดำเนินการที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า สามารถฟื้นฟูผลผลิตในแหล่งน้ำได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ชาวประมงในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ โดยเฉพาะในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำภู สามารถจับกุ้งก้ามกรามได้ทั้งสิ้น 89,100 ตัว น้ำหนักรวม 8,909.2 กิโลกรัม (ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 550 บาท) สร้างรายได้ให้ชาวประมงถึง 4,900,060 บาท ทำให้ชาวประมง
และชุมชนบริเวณรอบเขื่อนฯ ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการเป็นอย่างมากจนมีคำกล่าวที่ว่า “หาปลาทั้งวันไม่สู้หากุ้งได้โลเดียว”


กรมประมง จึงได้จัดโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง  โดยทำการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามอีกจำนวน 1 ล้านตัว เพื่อเป็นการฟื้นฟูผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้ชุมชน โดยได้มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้กับชุมชน นำมาซึ่งรายได้และโอกาสในการดำรงชีพให้กับประชาชนมีอาศัยอยู่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และพื้นที่ใกล้เคียง


มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงสินค้าประมง FISHERMAN SHOP @ UBOLRATANA RESERVOIR สินค้าแปรรูปสัตว์น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ นิทรรศการให้ความรู้ด้านการเพาะและอนุบาลกุ้งก้ามกรามของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กิจกรรมแสดงผลงานวาดภาพของนักเรียนในหัวข้อ “ในน้ำมีปลา” และ “มนต์เสน่ห์ใต้ท้องน้ำ” กิจกรรมแสดงกุ้งก้ามกรามที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ในเขื่อนอุบลรัตน์ การสาธิตการประกอบอาหารจากกุ้งก้ามกราม “ต้มยำกุ้งน้ำข้น” โดยอธิบดีกรมประมง พร้อมเปิดกิจกรรมแข่งขันประกอบอาหารด้วยวัตถุดิบหลัก กุ้งก้ามกรามเขื่อนอุบลรัตน์ และมอบประกาศนียบัตรและของรางวัลแก่ผู้ชนะในกิจกรรมของโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.ข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น