• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

นายกสโมสรโรตารีแก่นคูน จ.ขอนแก่น มอบพัดลมและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สยามไทยแลนด์ นิวส์(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายกสโมสรโรตารีแก่นคูน จ.ขอนแก่น มอบพัดลมและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


      วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายโตบูรพา สิมมาทัน นายกสโมสรโรตารีแก่นคูนและคณะกรรมการบริหารตลอดจนมวลสมาชิก จัดกิจกรรมส่งมอบพัดลมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จำนวน 11 หลังคาเรือน พร้อมน้ำดื่ม อีกจำนวน 42 แพ็ค
ประกอบด้วย 1.นางบิน เขายะบุตร บ้านเลขที่ 422/65 ม.15 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2.นางอภัสสร ธาตุทอง  เลขที่422/64 ม.15 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
3.นางหนูเพียง ทัพซ้าย เลขที่ 422/59 ม.15 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
4นายพงศ์พล ปุราณศรี เลขที่ 422/61 ม.15 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
5.นายดุสิต แก่นนาดำ เลขที่ 43/2 ม.6 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
6.นางฐาปนา โยชการเลขที่เลขที่489/1 ม.16 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7.นางบุญเพ็ง เฮืยงสอน บ้านไม่มีเลขที่ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
8.นางพิสมัย ไชยภา บ้านไม่มีเลขที่ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
9.นางณัฐวี ตาน้อย บ้านไม่มีเลขที่ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
10 นางแฟ แซ่ตัน 279 ม.6 บ้านท่าพระเนาว์ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
11.นางขวัญตา คานาสาร  บ้านท่าพระเนาว์ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัย และเป็นกำลังใจให้มีแรงสู้ต่อไป


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น