• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
     

       วันที่ 11  สิงหาคม  2564 นายนภฤทธิ์  ผดุงศรี ช.อฟอ-1. เป็นประธานในกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" เขื่อนอุบลรัตน์ โดยมี คุณพัชรา  วงศ์สุวรรณ  พัฒนาการชุมชนอำเภออุบลรัตน์ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนอุบลรัตน์ เข้าร่วมในกิจกรรมดำนาอินทรีปลอดสารเคมี และปลูกพืชสวนสมุนไพร โดยมีนายธนภัทร  ฉัตรสุวรรณ วศ.11 เป็นผูกล่าวรางานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ที่บริเวณศูนย์พัฒนาชุมชนต้นแบบประยุกต์ โคก หนอง นา เขื่อนอุบลรัตน์  กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เป็นการทำนาอินทรีย์ปลอดสารเคมี โดยการนำรูปแบบ ชีววิถี กฟผ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้จากโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกสมุนไพร เป็นการใช้ภูมิปัญาของท้องถิ่นในการดูแลบำรุงรักษาสุขภาพร่างกาย เช่น กระชายขาว ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น

ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น