• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ขอนแก่น!!พิธีส่งมอบเตียงกระดาษ จำนวน 20 เตียง ให้กับ อบต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!พิธีส่งมอบเตียงกระดาษ จำนวน 20 เตียง ให้กับ อบต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น


       วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น.ทีมข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ นำโดยนายเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร (บรรณาธิการบริหาร) ได้ทำพิธีการส่งมอบเตียงกระดาษสำหรับผู้ป่วยที่กลับมากักตัวที่บ้านเกิด จำนวน 20 เตียง ให้กับนายบพิตร ร่มจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เพื่อนำไปใช้ที่จุดพักคอย และสถานที่กักตัวที่ทาง อบต.กำลังดำเนินการอยู่มีทั้งหมด 2 จุด คือ ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ป่าหวายนั่ง 2.วัดสุจินโน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่กลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


นายบพิตร ร่มจันทร์ นายกอบต.ป่าหวายนั่ง ได้เปิดเผยว่า ทางอบต.ได้สร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและผู้ที่มากักตัวที่บ้านเกิด ถึงสถานที่จุดพักคอยที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้ง 2 จุด และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่กลับมารักษาตัวที่บ้านเกิดอย่างเต็มระบบ 


ขอขอบคุณบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ให้การสนับสนุน

ขอขอบคุณ นายรุ่งโรจน์ เย็นสบาย 
ผู้ประสานงานหลักในการสนับสนุนครั้งนี้





ภาพ/ข่าว : เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น