• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านอาชีพให้คนพิการ จังหวัดขอนแก่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สยามไทยแลนด์ นิวส์(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านอาชีพให้คนพิการ จังหวัดขอนแก่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

   เมื่อวันที่ 24 มิย. 64 นายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมด้านอาชีพให้กับคนพิการ โดยมีนางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงนี้ ที่ลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ตโคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้ได้น้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบ โดยเอาด้านปศุสัตว์มาเป็นแนวทางคือการเลี้ยงไก่ไข่ออร์แกนิค โดยการจัดทำอาหารให้ไก่ไข่แบบไม่มีสารเคมี โดยการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมีค่าใช้จ่ายน้อย ในการนี้ได้เชิญนายบุญสี ศรีกุล จาก บ้านห้วยทราย ต. บ้านดง อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในการทำอาหารไก่ไข่จากต้นกล้วยผสมรำและข้าวเปลือก สารชีวภาพอีเอ็มเป็นอาหารหลักของไก่ไข่ และเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคนพิการ ดำเนินโครงการโดยนางอติภา ชาฏิโกฎ ผอ. ศูนย๋บริการคนพิการสาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ผู้ประสานงานนายจักรกฤษณ์ ชาฏิโกฎ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต

ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น