• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

ขอนแก่น!!เตรียมยกระดับเมืองโบราณโนนเมือง อำเภอชุมแพ เป็นอุทยานประวัติศาสตร์โนนเมือง

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

ขอนแก่น!!เตรียมยกระดับเมืองโบราณโนนเมือง อำเภอชุมแพ เป็นอุทยานประวัติศาสตร์โนนเมือง 

 

    วันนี้ (27 ม.ค. 64) ที่ เมืองโบราณโนนเมือง บ้านโนนเมือง หมู่ 4 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะลงพื้นที่กำกับติดตามการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่อำเภอชุมแพ เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 
     
 

ทั้งนี้ เมืองโบราณโนนเมือง เป็นการพบร่องรอยทางโบราณคดียุคสมัยศิลปทวารวดี ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินดิน บริเวณโนนเมือง มีพื้นที่ประมาณ 170 ไร่ ล้อมรอบด้วยคูเมือง เมื่อนักโบราณคดีเข้ามาสำรวจ พบใบเสมาหินทราย ศิลปทวารวดี มีเศษภาชนะดินเผาและในชั้นดินที่ลึกลงไป เมืองโบราณแห่งนี้เคยมีชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ตอนปลาย) พบโครงกระดูกมนุษย์ อายุราว 2,500 ปี ตามหลุมขุดค้นในบริเวณนี้จำนวน 6 หลุม
      
 

ภายหลังการตรวจเยี่ยม นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดขอนแก่น ได้พัฒนาขับเคลื่อนการเป็นเมืองสมาร์ท ซิตี้ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ จนได้รับการรับรองจากยูเนสโก ให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ , การดำเนินการขับเคลื่อนการเป็น Global geopark โดยเริ่มที่อุทยานธรณีภูเวียง-เวียงเก่า ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ มีรูปแบบอาคารการก่อสร้างที่ทันสมัยและสมบูรณ์พร้อม ขณะนี้ อุทยานธรณี ภูเวียง-เวียงเก่า ได้รับการรับรองการเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 และจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้องค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ ได้ยื่นเรื่องไปยังยูเนสโก ในการรับรองให้เป็น Global geopark ซึ่ง จังหวัดขอนแก่น มองว่ายังมีศักยภาพในการที่จะขับเคลื่อนด้านอื่นๆ อีก โดยเฉพาะที่เมืองโบราณโนนเมือง หากได้รับการพัฒนาและยกระดับ โดยการตั้งเป้าหมายร่วมกับกรมศิลปากร ให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์  ซึ่งจะเป็นการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้สูงขึ้น เมื่อมีการพัฒนาร่วมกัน โดยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กรมศิลปากร และหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ ในการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นเมืองอุทยานประวัติศาสตร์ จะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และหาก กรมศิลปากรได้เข้ามาปรับปรุงดูแล โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลนึ้น ต่อจากนี้ไปจะมีการยกระดับให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์
     

นอกจากนี้  จังหวัดขอนแก่น จะได้จัดทำแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณไว้รองรับการพัฒนา และเมื่อการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงแล้วเสร็จ ตามแผนทึ่รัฐบาลกำหนด จะส่งผลให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงเส้นทางรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น จะต้องมีการเตรียมพร้อมไว้ในทุกด้าน รวมถึงการให้ควมมสำคัญกับการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่งผลให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา มีรายได้จากการท่องเที่ยว การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่น ท้ายที่สุดคือประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดด้วย
ที่มา : ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น