• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563

หนังสือพิมพ์ ข่าวตำรวจอีสาน จัดงานทำบุญครบรอบ ๙ ปี การก่อตั้งและดำเนินงานสื่อมวลชน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

หนังสือพิมพ์ ข่าวตำรวจอีสาน จัดงานทำบุญครบรอบ ๙ ปี การก่อตั้งและดำเนินงานสื่อมวลชน

 

     วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการหนังสือพิมพ์ ข่าวตำรวจอีสาน เลขที่ ๒๒๗/๕๘ ถนนหลังศูนย์ราชการ หมู่ที่ ๑๓ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายเจริญ เพ็งมูล นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ ๙ ปี การก่อตั้งหนังสือพิมพ์ ข่าวตำรวจอีสาน
     

นางจงจิต ทองสอดแสง บรรณาธิการและเจ้าของ หนังสือพิมพ์ ข่าวตำรวจอีสาน กล่าวว่า หนังสือพิมพ์ ข่าวตำรวจอีสาน ได้รับการจดแจ้งก่อตั้งเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๖๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าว กิจกรรมของตำรวจ การเมือง ข่าวท้องถิ่น วัฒนธรรม สารคดี การโฆษณา การเงินการธนาคาร การท่องเที่ยว กีฬา บันเทิง อุตสาหกรรม ข่าวภาครัฐ เอกชน การบริการประชาชน และการรับร้องทุกข์ การดำเนินกิจการหนังสือพิมพ์ที่ผ่านมาแม้จะมีอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ แต่ทีมข่าวหนังสือพิมพ์ ข่าวตำรวจอีสาน ก็ไม่ย่อท้อ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ฟันฝ่าอุปสรรคจนลุล่วงมาโดยตลอด จนมาถึงวันนี้ผ่านมาเป็นเวลา ๙ ปี ในปีนี้ จึงได้ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในวันนี้ 
     

นางจงจิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสดำเนินกิจการมาครบ ๙ ปี หนังสือพิมพ์ ข่าวตำรวจอีสาน มีนโยบายที่จะพัฒนาการดำเนินงานให้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน และมีโครงการจะพัฒนาในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านบุคลากร ซึ่งเป็นหลักสำคัญ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองบรรณาธิการจึงได้เห็นชอบแต่งตั้ง นายยศ จันทร์หอมฟุ้ง ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านสื่อมวลชนกว่า ๓๐ ปี ผ่านการศึกษาอบรมงานด้านสื่อสารมวลชนจากหน่วยราชการ และเอกชน รวมทั้งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ ข่าวตำรวจอีสาน” เพื่อนำทีมปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนอย่างเต็มความสามารถ ให้ประชาชนได้รับรู้ทันเหตุการณ์ และเป็นปากเสียงและช่วยเหลือประชาชนต่อไป และหากมีข่าวสารที่ต้องการให้หนังสือพิมพ์ ข่าวตำรวจอีสาน ได้ประชาสัมพันธ์ หรือมีเรื่องเดือดร้อนต้องการร้องเรียน สามารถแจ้งได้ที่ บรรณาธิการ (นางจงจิต ทองสอดแสง) โทร. ๐๘๕ – ๖๕๙๙๓๗๒ แล ผู้อำนวยการ (นายยศ จันทร์หอมฟุ้ง) โทร. ๐๘๖ – ๒๔๗๐๔๐๐, ๐๖๔ – ๓๐๙๙๙๙๖, E – mail : yotbox96@gmail.com  

-------------------------------
ภาพ/ข่าว : ยศ จันทร์หอมฟุ้ง
ผู้สื่อข่าว สยามไทยแลนด์นิวส์ จ.ขอนแก่น


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น