• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563

เปิดป้ายสวนศรีวนิชย์ และ เปิดอาคาร สภ.เมืองขอนแก่นหลังใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เปิดป้ายสวนศรีวนิชย์ และ เปิดอาคาร สภ.เมืองขอนแก่นหลังใหม่อย่างเป็นทางการ  เพื่อรองรับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


     วันนี้ 14 ก.ย. 63 ที่หน้า สภ.เมืองขอนแก่น  พล.ต.ท. เจริญวิทย์  ศรีวนิชย์ ผบช.ภ.4 เป็นประธาน เปิดป้ายสวนศรีวนิชย์ และพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลของอาคารสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นหลังใหม่ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก 


พ.ต.อ.ปรีชา  เก่งสาริกิจ  ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น  กล่าวว่า  ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 สำหรับการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นหลังใหม่ขึ้น เพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน โดยบริษัทผู้รับเหมาได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแต่เดือนพฤษภาคม  ปี 2560 แล้วเสร็จเมื่อเดือน มกราคม  ปี 2562 จากนั้นได้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในตัวอาคารที่ทำการ อาทิเช่น ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(One Stop Service) ห้องพนักงานสอบสวนสำหรับรับแจ้งความ ห้องปฏิบัติงานของแผนกงานต่างๆ และลานจอดรถด้านข้างอาคารสถานีตำรวจ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนในเบื้องต้น แต่ก็ยังไม่เรียบร้อยเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงได้ทำการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรื้อถอนอาคารที่ทำการหลังเดิมออกไปและทำการพัฒนาปรับปรุงบริเวณพื้นที่ที่เป็นอาคารหลังเก่า ให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ ในการใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานีตำรวจ  โดยร่วมประชุมหารือกับคณะ กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่น มีความเห็นว่าพื้นที่ที่เป็นอาคารหลังเก่า ให้ปรับปรุงเป็นลานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ ในการใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น  และบริเวณทางเข้าสถานีตำรวจได้พัฒนาปรับปรุงป้ายชื่อสถานีตำรวจ  พร้อมจัดทำสวนหย่อมโดยใช้ชื่อว่า “สวนศรีวนิชย์”  อีกด้วย 


ในส่วน พล.ต.ท.เจริญวิทย์  ศรีวนิชย์ ผบช.ภ.4  กล่าวว่า  วันนี้ได้มีพิธีเปิดป้ายสวนศรีวนิชย์ และป้ายอาคารสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นหลังใหม่ ซึ่งตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ขึ้น เพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน  อีกทั้งได้รับความสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติงาน ลานจอดรถตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อรองรับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป  เพื่อรองรับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Cr.ปชส.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น